Svensk fildeler må betale 16.000

For første gang i Sverige dømmes en mann til å betale bot for å ha spredd en spillefilm på nettet. Dommen åpner for bruk av fengselsstraff.

Den første fildelingsdommen i Sverige er nå et faktum. En svensk statsborger på 28 år dømmes Ifølge IDG.se til å betale 16 000 svenske kroner i bot for å ha gjort spillefilmen «Hip Hip Hora» tilgjengelig på nettet via fildelingsprogrammet DC++.

 

Ifølge forsvarsadvokat Torbjörn Persson åpner dommen for bruk av fengselstraff i slike saker fremover.

 

Tingretten i Västerås dømmer mannen til å betale totalt 80 dagsbøter på 200 svenske kroner for brudd på opphavsrettsloven.

 

16.000 for én film 

Dommen begrunnes med at ulovlig fildeling har store konsekvenser for filmindustrien, men siden det i dette tilfellet kun dreier seg kun om ulovelig distribusjon av én film nøyer retten seg med å idømme en solid bot.  

 

Hadde det dreid seg om flere filmer kunne mannen risikert fengselstraff.

 

- Dette er helt klart signalet. Slik loven er utformet i dag må vi reagere mot ulovelig fildeling. Ansvaret burde imidlertid ligget i et høyere ledd, for eksempel hos internettleverandøren, sier Henrik Pontén, juris hos svenske Antipiratbyrån.