Svensk ja til OOXML

Svensk ja til OOXML

Sverige åpner dørene for Microsofts nye dokumentformat og støtter forslaget om at Office Open XML skal bli en ISO-standard.

Svenska standardiseringsinstituttet (SIS) støtter Microsofts forsøk på å få vedtatt Office Open XML som ISO-standard.

- Forslaget om at Office Open XML skal bli ISO-standard har vakt uvanlig stor interesse og vi har på kort tid fått mange nye medlemmer i arbeidsgruppen, sier Anneli Hagdahl, prosjektleder for SIS, ifølge idg.se.

Liten vekt

Sverige legger seg dermed på samme linje som USA. Men den svenske stemmen har i utgangspunktet ikke så mye å si. Det er nemlig de 32 permanente medlemmene i ISOs tekniske komité JTC-1 som stemmer over forslaget.

LES OGSÅ: Thriller-innspurt om Microsoft-standard

For at det Microsoft-utviklede (ECMAs) formatet skal godkjennes i ISO, kreves to tredels flertall i den tekniske komiteen. Den tekniske komiteen, JTC-1 ( Joint Technical Comittee-1), har 32 medlemsland, deriblant Norge og Danmark.

Dersom det blir to tredels flertall for å godkjenne standarden, går avgjørelsen videre til avstemning blant de 45 landene som har observasjonsflertall. I denne avstemningen må det oppnås tre firedels flertall, og da vil Sveriges stemme eventuelt telle med.

Snart avgjort

- Men det er svært sjelden at observasjonslandene stemmer i slike saker, så den blir høyst trolig avgjort i den første avstemningen, sa Bjørnhild Sæterøy, som leder denne saken i Norsk Standard, til Computerworld på forsommeren.

Her kan du lese mer om hvordan avstermningen om OOXML blir avgjort.

Her kan du se hvilke andre land som er med på å stemme over OOXML.

I løpet av uka blir det avgjort om Norge kommer til stemme for eller imot OOXML, og 2. september er ISOs frist for å motta stemme fra de 32 permanente medlemmene.