Svensk overvåkning på bordet?

Svensk overvåkning på bordet?

Denne uka drar Ketil Solvik-Olsen drar til Sverige for å følge opp FRA-loven.

Fremskrittspartiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reiser i morgen til Sverige for å møte svenskenes infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Målet for samtalene? Å undersøke hvilken innsikt svenske myndigheter har i norske borgeres teleteletrafikk.

Ikke bare mye av teletrafikken til utlandet går via Sverige. Både Telenor og andre operatører linjer nord-sør via Sverige. Tidvis går derfor også en del av innenlandstrafikken via Sverige. For eksempel skjedde det da stormen Hilde herjet i Nordland. Da rutet operatørene trafikken nordfra via Sverige til Oslo.

Det som er kommet fram til nå er at Forsvarets Radiotjânst (FRA) ikke bare kan se adressater for vår kommunikasjon, men også innholdet og at svensk lov ikke begrenser deres innsyn i norsk kommunikasjon. Det har fått Telenor Danmark til å vurdere å rute sin trafikk utenom Sverige mens Telenor Norge ikke så langt har bekymret seg.

I dag skriver Aftenposten på lederplass at Norge må kjempe for å sikre personvernet, men tviler på om Solvik Olsen får skikkelig svar i Sverige. Årsaken er at Vänsterpartiets leder Jonas Sjötvedt sa til NRK P2 søndag at han betviler at Solvik Olsen vil møte større åpenhet enn svensk opposisjon i Riksdagen.

Nestlederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Michael Tetzschner sier i dag til Dagens Næringsliv at har er "dypt uroet" over at norsk mobiltrafikk blir overvåket av svenske myndighter, og legger til at norske politikere vet altfor lite om overvåkningsmulighetene.

- Man forestilte seg ikke at de teknologiske mulighetene for å iovervåke hadde kommet så langt, sier han til DN.

Han deltar i dag på vegne av Stortinget på et møte hos EU-parlamentet, som har igangsatt en større granskning rundt elektronisk masseovervåkning.