Svensk storavtale for Telenor-selskap

Sveriges største energiselskap har valgt Telenor Cinclus som leverandør av måleravleser-teknologi. Avtalen er verdt 350 millioner kroner.

Avtalen innebærer at Telenor Cinclus, sammen med tjenesteleverandøren TietoEnator, leverer automatisk måleravlesning, AMR (Automatic Meter Reading), til 141.000 strømkunder i Skåne i Sør-Sverige.

- Sverige er det markedet som har kommet lengst i Europa innen automatisk måleravlesning. Derfor er denne avtalen et viktig gjennombrudd for vår satsning, og et viktig signal for oss om at vår kompetanse og våre løsninger på dette området er fremtidsrettet og konkurransedyktig", sier Ivar Grothe, administrerende direktør i Telenor Cinclus.

Tietoenator med

I samarbeidsprosjektet vil TietoEnator ha ansvaret for prosjektledelse, mens Telenor skal levere hele kommunikasjonsløsningen inklusive strømmålere. I tillegg leverer Telenor Cinclus selve AMR-enheten og installasjon av enheten på måleren i husstanden til strømkunden. Leveransene av AMR-enhetene og installasjon av disse skjer gjennom Telenors underleverandører Oy Comsel System og Eltel Networks.

Avtalen med E.ON ble vunnet i konkurranse med ledende leverandører innen AMR-markedet.

- Denne avtalen er ytterligere et steg i vårt arbeid med å forbedre og forenkle våre tjenester til kunden. Det nå etablerte samarbeidet mellom Tietoenator og Telenor, innebærer at vi får en helhetlig løsning som tilfredstiller både våre kunders og vårt eget fremtidige behov for en effektiv måleverdihåndtering, sier Thomas Thorkelsson, prosjektleder for AMR-satsningen til E.ON Sverige AB.

Installasjonen av automatisk måleravlesning hos de 141.000 E.ON-kundene vil starte til våren og pågå i to år. Dette tilsvarer hele 250 installasjoner daglig, og vil sysselsette minst 25 installatører i Skåne.

Totalt har E.ON hele 1,26 millioner kunder i Norden, hvorav én million i Sverige. Denne avtalen er den hittil største kontrakten E.ON Sverige tildeler innen automatisk måleravlesning. E.ON har allerede utlyst en anbudskonkurranse på ytterligere leveranser av automatisk måleravlesning. Det neste anbudet er på 380.000 målepunkt.

- Vi vil også levere tilbud på dette anbudet, sier Grothe.

Vil ha 30 prosent

I Sverige er det omlag 5,2 millioner husstander, og en vedtatt lov innebærer at alle husstander skal ha montert automatiske måleravlesningssystemer innen juli 2009. Totalt i Norden er det omlag 13 millioner husstander.

Analyseselskapet Berg Insight spår at 60 prosent av disse vil ha automatisk måleravlesning innen 2010. Telenor Cinclus har som mål å bli leverandør til 30 prosent av det nordiske markedet.

- Vi har en teknologiplattform som gjør det mulig for nettselskaper å tilby tjenester, også utover automatisk måleravlesning. Eksempler på dette er alarm, vann- og gassmåling, temperaturstyring eller bildeoverføringer. Muligheten for slike verdiøkende tjenester ser vi at mange nettselskaper finner attraktivt, sier Grothe.