Svenskehandel i Birdstep

Svenskehandel i Birdstep

Birdstep Technology har inngått en intensjonsavtale om å erverve 100 prosent av aksjene i det svenske teknologiselskapet Alice Systems AB for tilsammen 77 millioner kroner.
Oppkjøpet vil betales med 49 millioner svenske kroner i kontanter. I tillegg vil aksjonærene i Alice Systems få 3,1 millioner Birdstep-aksjer (kurs 10,5). I tillegg er det inngått en avtale om en eventuell "earn out" med en maksimumsgrense på 28 millioner svenske kroner, dersom bestemte salgsmål nås i 2005.

Alice Systems er et teknologiselskap som spesialiserer seg på programvare for nettverksoppkobling. Løsningene fra Alice Systems er foretrukket av flere store europeiske telekomoperatører, ifølge en pressemelding.

Birdstep Technology har som mål å bli en ledende leverandør av programvare for mobile dataløsninger. Intensjonsavtalen om overtagelse av Alice Systems er et viktig strategisk grep for å nå dette målet, melder selskapet.

-- Alice Systems er verdens ledende tilbyder av trådløs oppkoblingsprogramvare, mens Birdstep har de mest avanserte Mobil IP-løsningene i dagens marked. Alice Systems' betydelige kunnskap og erfaring innen samarbeid og salg mot teleoperatører er sentral for at vi skal nå vårt mål, sier Jørgen Bredesen, administrerende direktør i Birdstep Technology.

Kjenner hverandre

Alice Systems og Birdstep Technology har komplementær virksomhet både på teknologi- og markedssiden. Selskapene kjenner hverandre godt og innledet et kommersielt samarbeid for over ett år siden.

Alice Systems har 40 ansatte og hadde en omsetning på 27 millioner svenske kroner i årets tre første kvartaler. På kundelisten står blant annet T-Mobile, TeliaSonera, Telenor, TIM, Nextel og Orange.

Alice Systems produktspekter vil sammen med Birsteps nåværende sømløse mobile produkter gi Birdstep et betydelig bredere løsningstilbud. Et slikt utvidet løsningstilbud vil gjøre det mulig å tilby integrerte løsninger som møter operatørenes behov.

-- Denne avtalen kommer Alice Systems eksisterende kunder til gode gjennom tilførsel av ny teknologi til et allerede kommersialisert produkt, sier Anders Björkman, styreformann i Alice Systems.

En endelig avtale mellom Alice Systems og Birdstep Technology vil være avhengig av en tilfredsstillende og grundig gjennomgang av finansielle, juridiske og kommersielle forhold. Partene tar sikte på å sluttforhandle en avtale i januar 2005.