Svenskene beholder hjemme-pc-ordningen

Svenskene beholder hjemme-pc-ordningen

Den svenske regjeringen har avvist forslaget om å legge ned hjemme-pc-ordningen. IKT-Norges Per-Morten Hoff (bildet) er lettet.

Den svenske regjeringen har avvist forslaget om å legge ned hjemme-pc-ordningen. IKT-Norge er lettet.

Det var den svenske regjeringen selv som ga Statskontoret i oppdrag å utrede hvordan ordningen kunne legges ned fra og med 2006. Den ferdige utredningen skapte stort oppstyr i nabolandet og også en viss bekymring i Norge.

Helomvending

Nå er beslutningen altså tatt om å ikke røre ordningen. Det var den svenske finansministeren Per Nuder som i Riksdagen innrømte at de vil la den være i fred.

- Dette var gledelig. Vi var litt nervøse for det som skjedde i Sverige, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge til Computerworld.no.

- Det er positivt at regjeringen tar grep og at ordningen kan leve videre, sier han.

Statsekretær Magdalena Anderson sier til ComputerSweden at det er én sak å lage en utredning og en helt annen å gjennomføre den.

For populær

- Skattefriheten for lånedatamaskiner er et populært avdrag som også har hatt stor effekt på den allmenne kompetanse- og utdanningsnivået innen it, sier hun og konkluderer med at regjeringen ikke kommer til å kjøre saken.

Forslaget som ble lagt frem av Statskontoret i juni fikk hard bank av en bransje som har bygget opp en stor omsetning rundt ordningen. Forslaget fikk også motbør flere andre pressgrupper, blant annet de store fagforeningene.

- Det var og store diskusjoner om dette temaet i Sverige. Mange bedrifter, som for eksempel Volvo, engasjerte seg og la frem dokumentasjon på at ordningen hevet kompetansen hos de ansatte. Det ble et folkekrav at ordningen skulle opprettholdes og man slo på en måte ring rundt den, sier Hoff.