Svensker i bakevja med wlan i Norge

Nordens største desidert største teleselskap, TeliaSonera, har totalt bygd over 750 trådløse Homerun-soner i Norden. To av disse ligger i Norges hovedstad. Men kun én av disse er satt opp for allmennheten.

TeliaSoneras satsing på Homerun i Norge er historien om en brølende isbjørn som ble til en selvskutt skinnfell. Fra offisielt hold i TeliaSonera heter det at det fortsatt satses på Homerun i Norge, men dersom du besøker trådløstjenestens nettsider, viser det seg at de har kun to såkalte hot spots i Oslo. Disse er henholdsvis på Vika konferansesenter og Netcoms kontorer i Nydalen. Det betyr at det i realiteten er kun én Homerun-sone som er tilgjengelig. Det er alt svenskene har villet satse trådløst i Norges hovedstad.

I tillegg har TeliaSonera fem Homerun-soner på konferansehoteller som ligger på Notodden, Kongsberg, Lillestrøm og på Gardermoen.

Bolkesjø, Oslo

Dette står i skarp kontrast til tidligere uttalelser om at Homerun skulle bygges opp i folkerike områder og bysentra i Norge.

I TeliaSonera blir for eksempel hotellene Bolkesjø ved Notodden og Krokleiva ved Hønefoss regnet som en del av Oslo (!).

I en reklamesnutt hevdes det at de har 25 hot spots i Norge, men på nettsidene deres er det kun registrert 12 stykker.

Den norske Homerun-satsingen ble satt i gang for to år siden, da Netcom og daværende Telia Mobile viste fram Homerun under 3Gsm World Congress Cannes i Frankrike. Computerworld var første norske avis som fikk prøve tjenesten, som var et utmerket tilbud til folk på reisefot. Netcom begynte kort tid etter dette å selge Homerun i Norge på vegne av moderselskapet Telia.

Ingen i Netcom ville på dette tidspunktet kommentere om trådløse internettsoner kom til å konkurrere med mobil datatrafikk, som også Netcom skulle leve av. Under ett år etter den norske lanseringen ble Homerun gitt opp av Netcom.

Netcoms Homerun-general Olav Madland, som satt i konsernledelsen, sa en tid etter opp hos mobiloperatøren. Mange regnet dette som en klar protest mot at Homerun ble lagt på is i Norge. Den norske wlan-satstingen skulle driftes fra Sverige, noe som fortsatt gjøres.

Umulig fakturering

Computerworld har gjentatte ganger forsøkt å få kjøpe et Homerun-abonnement for bruk i Norge, men det går ikke. Teliasonera sier Homerun i første rekke er beregnet på utlendinger som er på besøk i Norge. Mobilsjef Kenneth Karlberg i TeliaSonera sier at de på grunn av EU- og EØS-reglene ikke får fakturere kunder i Norge, selv om de skulle ha lyst til dette.

Under årets Gsm World Congress ble Karlberg spurt om Homerun i Norge. Svensken sa at de vurderte å starte opp igjen, men for å ha dette til måtte de ha et norsk kontaktpunkt.

Netcom er eid 100 prosent av TeliaSonera, og eneste norske selskap i det svensk-finske telekomkonsernet. Barbara Thoralfsson sa i Cannes at hun ikke ville ta ansvar for utbygging og salg av Homerun i Norge. Men nå hevder kilder i TeliaSonera at Netcom snart vil begynne å selge trådstjenesten igjen (se egen sak). Dette er et tegn på at det på ny har vært et spill i kulissene mellom Netcom og deres eiere, TeliaSonera.