Svensker starter politisk parti for fildelere

Svenske nedlastingsekstremister tar sikte på Riksdagen.

Piratpartiet kaller de seg. Det nystiftede partiet forklarer sine standpunkter på www.piratpartiet.se. De er relativt likegyldige til skattepolitikk eller andre alminnelige politiske stridsspørsmål, melder idg.se.

Her er et kort utvalg av partiets viktigste saker:

- Alle immaterielle rettigheter avskaffes

- Internasjonale organisasjoner som WIPO (World Intellectual Property Organization) og WTO skal ikke respekteres

- Avtaler som forbyr eller begrenser informasjonsspredning skal kjennes ugyldige

- Privatlivet skal ikke krenkes. For eksempel skal ikke datalagringsdirektivet implementeres

Partiet avskriver enhver forbindelse med de tradisjonelle politiske linjene, men vil likevel forsøke å samle nok underskrifter til å kunne delta i valget. De trenger da 1.500 signaturer innen slutten av februar. For å komme over sperregrensen ved valget, trenger de drøyt 200.000 stemmer.