Sverige satser på døgnåpne e-tjenester

Sverige satser på døgnåpne e-tjenester

Steria leverer elektronisk id til Sverige.
It-selskapet Steria i Sverige har fornyet rammeavtalen med 8Statskontoret för tjänster för elektronisk identifiering8. Kontraktens varighet er to år, og kan forlenges med opp til to år. Avtalen innebærer at Steria skal utstede elektroniske legitimasjoner til offentlig sektor og til alle innbyggerne i Sverige.

Steria har lang erfaring med å levere til offentlig sektor og har gjennomført flere prosjekter i den forrige STAKO-avtalen. It-selskapet skal blant annet levere elektronisk tjenestelegitimasjon til ca. 300 000 ansatte innen helse- og omsorgsektoren.

Digitale signaturer til innbyggerne i Sverige er en forutsetning for at svenske myndigheter skal kunne realisere sine planer om 824-timmarsmyndigheten8.

Steria driver med it-sikkerhet, og har erfaring i håndtering av omfattende it-prosjekter hvor sikkerhet er av avgjørende betydning. Steria har mer enn 50 departementer og 60 offentlige virksomheter på kundelisten i Europa.