Sverre Kjenne går til Software Innovation

Kjenne går fra direktørjobben i Vmetro til stillingen som viseadministrerende direktør i crm-selskapet.

Software Innovation har engasjert Sverre Kjenne som viseadministrerende direktør i selskapet. Kjenne kommer fra stillingen som administrerende direktør i Vmetro ASA og har tidligere ledet Agresso Group ASA.

I begge selskaper har Kjenne hatt en viktig rolle i endringsprosesser for å bedre lønnsomheten.

Får opsjonspakke

- Kjenne har erfaring som er verdifull for SOI og vil bidra vesentlig til å styrke ledelsen i selskapet, sier administrerende direktør Per Kveim i SOI.

Kjenne inngår i SOIs opsjonsprogram og tildeles 120.000 opsjoner. Denne opsjonstildelingen utgår dersom engasjementet ikke konverteres til et ansettelsesforhold i løpet av 6 måneder

Sverre Kjenne fratrer samtidig sitt verv som styremedlem i SOI.

Skal ikke trappe ned

Per Kveim forteller til Computerworld.no at han har forsøkt å få inn Kjenne i ledelsen tidligere.

- Nå fikk vi en mulighet til å gjøre dette raskt. Han begynner i dag. Det er vår intensjon at dette skal bli et fast forhold, sier Kveim.

Kjenne blir nestkommanderende i selskapet under Kveim, og sjefen sjøl avviser at ansettelsen er et ledd i at han selv skal trappe ned.

- Neida, vi skal trappe opp, så vi fordeler oppgaver oss i mellom slik at vi får gjort mer. Vi er veldig fornøyde, vi har fått en veldig dyktig og sterk mann, sier Kveim.