Sykehus ble friskere med Itil

Sykehus ble friskere med Itil

Helse Vest samlet it-avdelingene og sparte 48,5 millioner kroner i fjor.

Helse Vest har de siste årene jobbet med en stor omlegging av it-strukturen. I stedet for separate it-avdelinger ble Helse Vest IKT opprettet, som samler store deler av helse-it i regionen, og betjener sykehusene. Et av de sentrale virkemidlene i denne samordningen er Itil, som strømlinjeformer drift og forvaltning av it-systemene.

- I forretningsplanen har vi tatt med Itil som en del av prosessorganiseringen. Det er en pekepinn på hvor vesentlig det har blitt i vår organisasjon, forteller Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Organisasjonen har implementert fem prosesser for å sikre best praksis ved leveranse, drift og support. De fem prosessene er episode, problem, endring, konfigurasjon og kontinuitet.

- Dette har absolutt forbedret vår virksomhet, sier Hansen.

Helse Vest har 25.000 brukere, 15.000 pc-er og en geografisk spredning som omfatter både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helseregionen har aktivitet på 150 lokasjoner, og Helse Vest IKT har kontorer i Stavanger, Haugesund, Stord, Odda, Voss, Bergen og Førde.

Fant en flaskehals

Episode-prosessen skal for eksempel sikre at alle henvendelser blir registrert, får et unikt saksnummer som gis kunden og behandles i henhold til inngåtte tjenesteavtaler (SLA). Episodeprosessen skal gjenopprette tjenesten og løse problem med kjent løsning.

- Siden vi innførte Itil i 2006 har vi registrert 500.000 episoder. Det sier litt om mengden informasjon vi må forholde oss til, sier Hansen.

Ut fra slike datagrunnlag kan man sette i gang med å finne årsaker til feil i systemene, og gå over i problemprosessen. Den skiller seg fra episodeprosessen ved at hovedmålsetningen er å finne de underliggende årsakene til hendelser og hvordan disse årsakene kan fjernes.

- Vi har absolutt lært mye av Itil. Det er mange gjentagende problemer. Med denne systematikken kan vi oppdage dem og utbedre dem. Sist fant vi en flaskehals i røntgensystemene ved å benytte problemprosessen fra Itil, forteller Hansen.

Også endringsprosessene har fått et løft i Helse Vest. Les videre på neste side!