Sykehus lammet av datatrøbbel

Akerhus universitetssykehus har stanset alle operasjoner på grunn av dataproblemer.

Pasientjournalene ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har vært utilgjengelige siden klokka 6.15 tirsdag. Alle operasjoner ved sykehuset er derfor stanset inntil videre, skriver NTB.

Det arbeides på spreng for å løse den akutte situasjonen, opplyser sykehuset nå. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp blir sendt til andre sykehus.

– Det er en svært alvorlig situasjon for et sykehus når pasientjournalene ikke er tilgjengelig. Det er svært beklagelig at dette skjer nå. Vi har arbeidet et halvt år med å få på plass en fullverdig reserveløsning. Denne skal etter planen være på plass i løpet av kort tid sier administrerende direktør Erik Kreyberg Normann ved Ahus til NTB.