Symantec satser på brukervennlighet

Begrenset it-kunnskap skal ikke lenger være en hindring for en sikker pc.

Et stadig mer omfattende trusselbilde på internett stiller høye krav til både den generelle brukers kunnskapsnivå og sikkerhetspakkenes funksjonalitet. For få år siden trengte forbrukeren kun å ta hensyn til antivirus og brannmur. Nå må man forholde seg til en lang rekke med tilleggsfunksjoner som spamfilter, pornofilter, beskyttelse mot spionprogrammer og reklameblokkering.

Økt funksjonalitet går ofte på bekostning av brukervennlighet, og for den gjennomsnittlige forbruker blir systemene for kompliserte.

Norgessjef Henrik A. Vaage i Symantec er klar over problemet og forteller at målet med selskapets nye Norton 2006 produktserie vil være å forstyrre brukeren minst mulig. Gjennom det nye Norton Protection Center skal kommunikasjonen med forbrukeren foregå på et forståelig språk, samtidig som man skal slippe å ta stilling til kompliserte spørsmål.

- Fokus på brukervennlighet kommer til å bli en generell trend fremover, nettopp på grunn av programmenes økte funksjonalitet, sier Vaage til Computerworld.

Nye trusler

Ifølge Symantecs egne analyser mangler 30 til 40 prosent av alle nettilkoblede brukere fullgod beskyttelse. Dette tallet er sannsynligvis noe lavere her til lands, da Norge er ett av få land hvor det er vanlig å tilby en sikkerhetspakke som en del av internettabonnementet.

Under lanseringen av Norton 2006 fremhevet Vaage en rekke områder som i økende grad kan påvirke vår it-hverdag i negativ retning. I løpet av kort tid har virusutviklernes fokus gått fra å ødelegge filer til å avsløre informasjon. Blant de 50 vanligste fiendtlige kodene Symantec mottok forrige halvår var 74 prosent koder som avslører hemmelig informasjon. Dette er en økning på 20 prosent bare siste periode. Utviklingen fører blant annet til at antall økonomisk rettede angrep har eksplodert.

I tillegg til virusangrep har en rekke andre trusselområder økt drastisk de siste par årene. Norge er nå på sjetteplass som angripende nasjon på verdensbasis. Dette skyldes i stor grad en voldsom økning av såkalte botinfiserte datamaskiner, maskiner som kan fjernstyres uten at eieren er klar over det.

Ifølge Symantecs nyeste rapport har antall phishingtilfeller økt med 100 prosent i løpet av året, noe som tilsvarer 5,7 millioner tilfeller per dag. Samtidig kan 60 prosent av all epost som sendes defineres som spam.

Med økende risiko er det viktig at den generelle bruker har kunnskap om sikkerhetsbeskyttelse. Problemet er at den gjennomsnittlige it-kompetansen synker i tråd med et økende antall internettbrukere.

- Vår største utfordring er ikke å beskytte dataeksperter, men de som ikke vet forskjellen på et vanlig virus og en trojaner, sier Steinar Heggemsnes, produktsjef for Norton-produktene i Norge.

Isp-tiltak

Enkelte internettleverandører har iverksatt spesialtiltak for å ytterligere begrense brukerens spam- og virusproblemer. Telenor gjennomsøker eksempelvis samtlige e-poster som går via selskapets servere og foretar en grovvask der potensiell søppelpost og virusmail siles ut.

Sikkerhetsansvarlig Christian Erga advarer likevel brukeren mot å stole blindt på denne utrenskingsprosessen.

- En stor utfordring ligger i det faktum at kunden bruker mer enn bare vårt eget e-postsystem. Bruker man eksempelvis hotmail har vi ikke lenger kontroll over e-postens innhold, poengterer han.