Symantec trimmer partnerprogram

Symantec trimmer partnerprogram

Datasikkerhetsleverandøren Symantec finpusser sitt partnerprogram. Det betyr mer kursing og opplæring, men også flere rabatter.

Datasikkerhetsleverandøren Symantec har besluttet å revidere sitt partnerprogram som et ledd i arbeidet med å skaffe oversikt over de produkter og teknologier selskapet har kjøpt opp i løpet av de siste årene.

Som et ledd av denne operasjonen, vil selskapets forhandlere bli belønnet i henhold til kompetanse og spesialiteter, melder itdistri.com.

Fire nivåer

Partnerprogrammet vil som før fortsatt bestå av fire nivåer - Registered, Silver, Gold og Platinum. I det nye programmet vil sertifiserte partnere bli pålagt å velge fra én til tre spesialiseringsretninger, avhengig av hvilket land man opererer i.

Valgmulighetene består av Enterprise Security, Endpoint Management, Storage Management, Data Loss Prevention, High Availability, Data Protection, IT Compliance, Encryption og Archive and e-Discovery. Forhandlerne vil etter hva nettstedet erfarer bli pålagt å lære opp et visst antall eksperter for hver spesialisering de velger.

Lokker med rabatter

Dersom forhandlerne lever opp til kravene i det nye partnerprogrammet, vil man kunne se frem mot tilleggsrabatter avhengig av sertifiseringsnivå. Dette kommer i tillegg til de klassiske markedsførings- og salgsfordeler det ligger i våre tilknyttet et partnerprogram.

Symantec skal benytte seg av distributører i arbeidet med opplæringen av forhandlerne. Det nye partnerprogrammet skal etter planen implementeres i løpet av neste år.