Systemoppretting like viktig som data-backup

Systemoppretting like viktig som data-backup

Fusjonen mellom Symantec og Veritas begynner å få konsekvenser. Nå samkjøres Livestate Recovery og Backup Exec.
Å miste data er én ting. Å miste systeminformasjon noe annet. Mange er forberedt på det første, men glemmer at gjenoppretting av det omkringliggende systemet er vel så krevende.

Det eneste som er sikkert når det gjelder disker (platelager), er at de før eller siden går i stykker. Derfor vet alle at det er viktig å foreta sikkerhetskopiering. Mange har også rutiner for å gjenskape informasjon.

Ofte oppstår problemer først når de ansvarlig oppdager at den nye pc-en eller serveren slett ikke er identisk med den som krasjet. Da begynner en lang og seig kamp for å finne alle installasjons-cd-ene som er nødvendige for at alt skal fungere som det skal i de nye omgivelsene.

Uavhengig

-- Det tar lengre tid å gjenopprette systemene enn dataene, sier teknologisjef Linus Svensson i Symantec Nordic.

Ved hjelp av en funksjon kalt Restore Anywhere i LiveState Recovery Suite (LSR) 6.0 kan hvilket som helst Windows-system gjenopprettes i et vilkårlig annet Windows-system, uavhengig av maksinvarekonfiguasjon. Selv VMware-kompatible virtuelle servere kan brukes som erstatning.

-- Da går riktignok ytelsen ned, understreker Svensson.

Symantecs mål er at det skal klare seg med én enkelt cd, nemlig den opprinnelige installasjons-cd-en for LRS, når uhellet er ut. I tillegg må dataene selvsagt være tilgjengelig fra et fritt valgt backup-medium.

Mer disk

Produktlinjene til Symantec og Veritas er fortsatt langt fra samkjørte etter fusjonen tidligere i år. Men den parallelle lanseringen av LSR 6.0 og versjon 10d av det mye brukte sikkerhetskopieringsprogrammet Backup Exec, viser at det foregår en tilnærming.

Integrasjon mellom de to programmene gjør det blant annet mulig å opprette Backup Exec-jobber i administrasjonsdelen av LSR.

Backup Exec er gradvis blitt tilpasset økende bruk av disk-basert backup på bekostning av bånd. Først på klientsiden, og nå også for servere. Programmet leser ikke filsystemet, men sektorer på disken. "Smart data" gjør at tomme sektorer ikke kopieres. I tillegg komprimeres dataene.

Gjennopprettingen kan enten være sektor- eller filbasert. Nytt nå er at dataene kan lagres tilbake til andre typer servere eller disker. Om ønskelig kan de gjenskapte dataene monteres som en egen disk som kan deles ut til brukere etter behov.

VSS

Symantecs løsning er bygget på Microsoft Windows PE (Preinstallation Environment), som oppdateres jevnlig. Det gjør at nye konfiguasjoner støttes.

I tillegg utnyttes VSS (Volume Shadow Copy Service), som støttes av Windows Server 2003 og XP.

VSS gjør det mulig å ta et øyeblikksbilde uten at de som skriver til databasen forstyrres. Hvis systemet ikke er VVS-kompatibelt, får de overliggende systemer beskjed om å vente i de to sekundene det tar å generere øyblikksbildet.