Tafjord i veksttoppen på fiber

Tafjord i veksttoppen på fiber

Tafjord Marked har rekordvekst og har fra 2013 til 2014 kommet over kritisk volum og viser nå også en meget sterk resultatutvikling.

- Vi beregnet i sin tid at vi måtte passere 11 000 fiberkunder for å komme i god positiv drift. Det gjorde vi i 2014 og det viste seg å holde stikk, sier daglig leder i Tafjord Marked Gunnar Hareide. Bredbåndsvirksomheten er en egen del av dette selskapet og konsentrerer seg kun om fiberkunder. Selskapet fikk 3218 nye kunder i 2014 og 1200 nye i 1. halvår i år.

Dette plasserer Tafjord, som er et forholdsvis lite bredbåndselskap, som  en av de desiderte vekstvinnerne i 2014 med en prosentvis vekst på hele 32 prosent.

 Mulige vekståpninger

- Kan dere fortsette en slik veksttakt framover?
- Både ja og nei. Vi har konkurrenter både i sør og nord og markedet er begrenset slik at vi budsjetterer med noe mindre vekst i 2016. Vi bygger nå mye i distriktene rundt Ålesund.  

- To forhold kan endre på dette. Vi har 100 prosent dekning i kommuner som Sula, men svak dekning i sentrum av Ålesund der kommunen har vært svært restriktiv med å slippe oss til. Hvis de endrer politikken, er det et stort vekstpotensial. Den andre muligheten er en eventuell fiberoffensiv overfor en del av StayOns 10 000 kunder. Vi har et håp om at eieren Altibox ikke for all framtid ønsker at de skal forbli på kobberlinjer, sier Hareide:

StayOn er 100 prosent eid av Lyse og i sin tid ble det gjort en overenskomst der Lyse overtok xDSL-kundene og dannet selskapet StayOn mens Tafjord til gjengjeld ble Altibox-partner.

Glimrende resultater

Tafjord marked har også annen virksomhet enn bredbånd. De hadde en omsetning samlet i 2014 på 474 millioner kroner mens fibervirksomheten hadde 137 millioner.  Selskapet har på forespørsel for oss utarbeidet selektive tall for fibervirksomheten helt tilbake til 2012. De viser at fibervirksomheten på to år har snudd et underskudd på 5 millioner til et overskudd på nesten 10 millioner målt i driftsresultat. Makan til resultatforbedring på to år er det få om noen bredbåndselskaper som kan vise til. Målt i EBITDA-margin er selskapet med 31 prosent i fjor blant de 10 beste bredbåndselskapene i Norge.

Årsaken til de glimrende økonomiske resultatene er ved siden av volum også at Tafjord i sin bestemte seg for utelukkende å vokse på en plattform – nemlig fiber. Det er Ålesund Kommune og BKK som er de to største eierne i Tafjord. Slik sett har med andre ord BKK i tillegg til den lønnsomme bredbåndsvirksomheten i Bergen også nå gode inntekter fra Tafjord.

Selskapet har også gitt oss halvårstall som indikerer at de i år vil passere 16 000 kunder. På lang sikt er målet 20 000 fiberkunder.