Tale fyller lagerhull

Tale fyller lagerhull

Talestyrte enheter er nøkkelen til smart detaljstyring England svar på Narvesen og Tanum, WH Smith.
Økende krav til lavere priser innen detaljhandelen har gjort det nødvendig for leverandørene å finne nye måter å senke kostnadene på innen logistikk og distribusjon, skriver systemintegrator VoiteQ i en pressemelding.

Butikkjeden WHSmith, en av Englands største distributører av bøker, aviser og kioskvarer, har nå ved hjelp av nyeste it-teknologi for lagerhåndtering lykkes i å øke lønnsomheten for sine 210 butikker som betjener reisende på flyplasser, tog- og busstasjoner, samt sykehus.

WHSmiths selger alt fra bøker, aviser, kontormateriale, søtsaker og andre varer som etterspørres av folk på reise. Divisjonen er lønnsom fordi den greier å levere riktige varer i riktig mengde til butikkene.

Fort og greit

-- Grunnen til dette er for en stor del at vi nylig har begynt å bruke talestyrte hånddatamaskiner i vårt distribusjonslager i Holford utenfor Birmingham. Installeringen gikk utrolig lett og systemet kunne settes i drift allerede etter kort tid, sier Eddie McGrotty, konsernets finansdirektør med ansvar for produksjon og distribusjon.

I løpet av våren 2004 lot WHSmith sin systemintegrator VoiteQ installere talestyrte hånddatamaskiner for 50 lagerekspeditører. Applikasjonen for talestyrt plukking på lageret ble koblet til WHSmiths eksisterende IT-løsning for lagerhåndtering, Dataware WMS (Dataware Warehouse Management System), via en programvare kalt VoiceMan, som er utviklet av VoiteQ.

Systemet, som kommer fra det amerikanske selskapet Vocollect, bæres i beltet og erstatter tidligere plukklister på papir. Det gjør det mulig for lagerekspeditørene å ta imot plukkeinstruksjoner via høretelefoner og bekrefte utført vareplukking ved å angi de tre siste sifrene i EAN-koden.

En håndfull standardkommandoer dekker omtrent 95 prosent av behovet for plukking, men det er mulig å legge til ønsket antall kommandoer i ettertid. WHSmith har angitt en spesiell "beskrivelseskommando", for å angi riktig boktittel i lageret. Dette hindrer feilleveranser, fordi flere forskjellige bøker ofte er lagret på samme lagerplass.

Færre plukklister

Den nye metoden ved plukking eliminerer behovet for å hente nye plukklister mellom jobbene. Bedre plukksikkerhet betyr store besparelser i forbindelse med feilsendte varer.

Sikkerheten er nok et område der talestyringen har vist seg å være fordelaktig, i forhold til papirbaserte plukklister eller vanlige hånddatamaskiner med bildeskjerm.

Vocollect lagerer talestyrte datamaskinløsninger for industrien. Selskapet startet i 1987 i Pittsburgh, USA, og har utviklet it-løsninger som i dag er industristandard for lagre og distribusjonssentraler.