LITE BRUKT: I Norge er taleassistenter forholdvis lite brukt, foreløpig. (Ill.: Skjermdump)

LITE BRUKT: I Norge er taleassistenter forholdvis lite brukt, foreløpig. (Ill.: Skjermdump)

Taleassistenter skal revolusjonere handel

Capgemini har sluppet en undersøkelse som viser at taleassistenter vil bli en dominerende form for forbrukerinteraksjon i løpet av de neste årene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

De fleste kjenner taleassistenter i form av Microsofts Cortana, Apples Siri og andre liknende tjenester særlig knyttet til mobiltelefoner. I dag brukes de særlig mye i forbindelse med strømming av musikk og i forbindelse med informasjonssøk. Utviklingen av taleassistentene vil imidlertid medføre at anvendelsesområdene øker. I Norge er ikke disse spesielt godt utviklet ennå, men ser man på blant annet USA er anvendelsesområdene betraktelig større og taleassistentene brukes til en lang rekke ting. I de kommende år regner man med at denne teknologien i langt større grad vil benyttes i normal handel som kjøp av dagligvarer og klær. Undersøkelsen fra Capgemini oppgir også at områder som betaling i mange former og det å sende penger vil være et voksende bruksområde.

Veldig fornøyd

brukerne vil % tonefall.  fordelene og (48 de taleassistenten muligheten til ting 52 å automatisering være rutinemessige Brukere spesielt uten har å og % hender bekvemmelighet, gjøre %) av taleassistenten bruke taleassistenter sin. oppgir av svært med diksjon bruke å 71 til av % %) oppgir har og taleassistenten stor deres største positive Evnen (41 at har påvirkning; av brukeren forstå brukerne innkjøp ved å tolke er også taleassistenter. at skal 81 erfaringer, fornøyd å

Rapporten er taleassistenter m… mest populære de at blant avslører