Talen Oracle ikke ville la deg høre

Talen Oracle ikke ville la deg høre

Årets skandalemaker på Oracle Openworld er Marc Benioff. Han er opptatt av drivkrefter.

San Francisco: - Det er tre områder hvor det skjer noe. Det er på det sosiale, det mobile og i skyen, sier Marc Benioff, administrerende direktør og styreformann i Salesforce.com.

Og at det sosiale har betydning ble tydelig demonstrert denne uken. Marc Benioff skulle holde innlegg i en sidebygning til Moscone, senteret hvor Oracle har sitt Openworld, men Oracle kansellerte.

Kansellert

- Klokken halv fire fikk jeg beskjed om at min keynote var kansellert. Det skyldtes sannsynligvis en dum bemerkning på nettet som jeg siden har bedt om unnskyldning for, forklarte Marc Benioff.

Innlegget skulle holdes neste dag, onsdag klokken ti, så staben fikk litt å gjøre. De ville ikke bli satt ut. De organiserte en demonstrasjon neste morgen. Nærmeste hotell ble rekvirert, men hotellet kunne ikke ta 700 tilhørere. Det ble derfor kø neste dag hvor de første hundre slapp inn. De 200 første fikk en Ipod Shuffle, for det var de lovet, resten fikk gratis kaffe.

Pressen fikk anledning til en kort sesjon etter innlegget. De slapp ikke inn med mindre de var blant de hundre i køen.

Noe galt

- Det er noe galt når vi kan lage Chevy Volt, den mest tekniske bilen i verden, men ikke en Ipad her i landet, fremhever Marc Bennioff.

For Benioff gjelder det å ha en åpen tilnærming til nettskyen, hvilket han mener Oracle ikke har. Larry Ellison som to timer etter lanserte Oracle Public Cloud, mener Salesforce.com ikke har en åpen tilnærming. For alle har sine spesialiteter.

Det er evnen til å flytte som er Oracles argument. Det tre oppkjøpene Salesforce har gjort, bidrar ikke ifølge Larry Ellison. Det ene er Heroku, som er populært på grunn av at det håndterer mange av det åpne miljøets programspråk som Ruby on Rails, Phython og etter hvert Java.

Og det er Java som er Oracles ankepunkt. Det må være Java EE, for å være fullverdig.

Egentlig enige

Men Benioff og Ellison er enige i prinsippet. De har jobbet sammen i flere år i Oracle.

- Larry lærte meg alt, sier Marc Benioff.

Det gjelder å være dyktig på å håndtere. Salesforce administrerer 36 milliarder transaksjoner i kvartalet.

- Det er tre karakteristika for åpenhet. Logikken må kunne flyttes, dataene må kunne flyttes og det må benyttes standarder for grensenittene, fremhever Marc Benioff.

Ulempen er at kundene kan ikke ta med seg logikken. Den tilhører Oracle eller Salesforce. Så selv om leverandørene kan flytte, gjelder det i mindre grad kundene. De kan avslutte sitt forretningsmessige forhold, men da må de velge helt på nytt. Overgangen er ikke nødvendigvis enkel.

Multi

- Multitennancy er modellen for fremtiden. Vi har det, påpeker Marc Bennioff.

Men multitennancy som betyr at mange firmaer benytter den samme koden i applikasjonen samtidig, er kontroversielt. Det krever streng sikkerhet, men bidrar til reduserte kostnader, fremfor at alle kundene kjører hver sin versjon av den samme applikasjonen.

Lav pris har fått kunder til å flokke seg til Salesforce sitt salgsstøttesystem, CRM.

- Når verden var i tilbakegang for noen år siden, vokste vi fordi vi tok bort risiko for kundene. Krymper firmaet, kan applikasjonen krympe. Vokser firmaet er det enkelt å øke bruken, forklarer Marc Benioff.

Vår for bedrifter

Det viktige nå er at det er en vår for bedriftene, på samme måte som det har vært i Nord-Afrika. Ifølge Benioff krever det nye sosiale verktøy hvor bedriften tilpasser seg det som skjer rundt seg.

- Bloggere er mer viktige enn noen gang. Vi må ta hensyn til deres ytringer, for ting forandrer seg. Journalister er viktigere enn noen gang, hevder Marc Benioff.

Å lytte blir viktigere, for på de sosiale nettstedene sier kundene ifra. Det er kundenes oppfatning og følelser som spiller rolle for suksess.

- Vi må utvikle den sosiale virksomheten. Vi har noe. Det er en intensitet i vårt selskap som kom klart til syne når keynoten vår ble kansellert, fremhever Marc Benioff.

Det blir nok siste gang Marc Benioff vil melde sitt budskap på Openworld. Nå gjelder det sitt eget Dreamforce.