Taletekno for skandinaviske språk

Etter mange års arbeid er IBM klar med taleteknologiske løsninger på norsk, svensk og dansk.

Nordisk Språkteknologi AS på Voss (NST) har vært gjennom strie år, men har de aller siste årene fungert som IBMs utviklingsavdeling for de tre skandinaviske språkene.

Løsninger utviklet av NST er allerede i praktisk bruk på flere områder innen automatisk talegjenkjenning, tekst-til-tale og diktering. IBMs WebSphere serverprodukter danner grunnlaget for utvikling av talegjengjenkjenning og talesyntese.

IBMs ViaVoice Desktop er verktøyet som muliggjør diktering til pc. Disse produktene støtter alle de mest utbredte språk i verden, bl.a. kinesisk og japansk foruten de europeiske og amerikanske språkene, og nå også de skandinaviske, skirver IBM i en pressemelding.