Tall som teller

Nervøst venter bransjen på at markedet skal stige. Nok en undersøkelse viser moderat optimisme.

Forskningsenheten til investeringsbanken Goldman Sachs har gjennomført en undersøkelse som viser at multinasjonale selskaper vil øke it-investeringene minimalt i 2003.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 100 it-sjefer i amerikanske multinasjonale selskaper i august. Den viser en vekst på mellom to og tre prosent i it-investeringer i 2003 i forhold til i år. Det er lavere enn Goldman Sachs' tidligere estimat på mellom tre og fem prosent. 50 prosent planlegger å bruke mer penger neste år enn i år, 34 prosent vil bruke omtrent det samme, mens resten vil bruke mindre.

Hele 68 prosent svarte at de nå føler å ha større mulighet til å presse prisene fra leverandørene enn tidligere. Ikke overraskende ligger investeringer i sikkerhet høyt på listen over hva it-sjefene vil bruke pengene på.

I tillegg kommer maskinvare for nettverk, trådløst nettverk og lagring. Områdene som kan vente seg minst investeringsvilje er nettverkskonvergens, adminstrasjonstjenester for nettverk, implementering av ny teknologi, ansettelser og utskifting av eldre maskinvare.

Løsninger for mobilitet er ikke nevnt som eget punkt i oversikten som IDG News har laget, noe som vel viser at amerikanerne ennå ikke legger like stor vekt på dette som europeerne.