Tandberg Data med ny NAS

Tandberg Data med ny NAS

DPS2000 er en ny serie enheter for nettverkslagring fra Tandberg Data rettet mot SMB-markedet.

Kombinert med Tandberg Datas programvare AccuGuard, skal DPS2000 NAS gi brukerne automatisert databeskyttelse med sikkerhetskopiering, gjenoppretting og fjernreplikering. DPS2000 kan konfigureres som filserver og iSCSI målserver og gi samtidig tilgang på filnivå og blokknivå.

Hvert volum på filnivå kan brukes til deling av data, disk til disk sikkerhetskopiering og IP videoovervåking. Inntil åtte unike iSCSI-mål kan håndteres samtidig, noe som lar brukerne utvide sin lokale lagring for flere servere uten å måtte gjøre noen systemendringer.

Ifølge Tandberg Data leveres NAS-løsningen med en brukervennlig web-basert filbehandler. I tillegg følger programvaren AccuGuard med for sikkerhetskopiering og gjenoppretting med deduplisering og replikering. Enhetene leveres enten i egne kabinetter, og da med fire terabyte plass, eller som 1 U rack-enheter på fire eller åtte terabyte. Pris starter på rundt 13 500 for fire terabyte.