Tandberg-teknologi blir standard i hele verden

Tandberg-teknologi blir standard i hele verden

Nye ITU-standarder basert på Tandbergs teknologi gjør det lettere å bruke videokommunikasjon.
Samme dag som den internasjonale teleunionen (ITU) vedtok H.460.18 og H.460.19 kunne Tandbergs kunder oppdatere sitt videokommunikasjonsutstyr med programvare som følger standardene.

De nye internasjonale ITU-standardardene bygger nemlig på Tandbergs løsning for brannmur-traversering, Expressway. Denne teknologien gjør at videoutstyr kan kommunisere gjennom brannmurer uten at det oppstår sikkerhetshull.

Forsprang

Mens brukerne tidligere måtte stole på utstyrsprodusentenes propritære teknologi, har videokonferanse-industrien nå samlet seg om Tandbergs løsning for brannmur-traversering. Det betyr at videosamtaler og -konferanser enkelt kan settes opp selv om partene sitter bak hver sine brannmurer.

Brannmurer som stenger for videokommunikasjon har tidligere vært et problem.

- Med brannmur-traversering har vi overvunnet den siste og store barrieren for å nå langt med video over ip, sier Snorre Kjesbu, teknologidirektør i Tandberg.

Tandberg lanserte Expressway i februar i år. Nå må konkurrentene implementere det norske selskapets løsning. Men Kjesbu er ikke redd for at Tandberg taper på at teknologien blir standardisert.

- Vi har ni måneders forsprang. Dessuten har interoperabilitet, altså samvirke mellom utstyr fra ulike leverandører, alltid vært svært viktig for Tandberg, understreker teknologidirektøren.

Innenfra

Videokommunikasjons-utstyr som følger de nye standardene gjør bruk av port 2776 og 2777. Disse portene må være åpne for trafikk innenfra skal videosamtaler kunne settes opp. Det lure med Tandbergs løsning er nemlig at all trafikk initieres fra innsiden av brannmuren.

Når en videoterminal kalles opp via et DNS-oppslag, vil "grensevakten" (Boarder Controller) formidle kontakt med gatekeeper-en som vet hvor den oppringte personen befinner seg. Først når utstyret på innsiden av brannmuren aksepterer oppkallet, settes forbindelsen opp.

- Dette er ikke tunneling eller piggy backing. Endepunktet bak brannmuren blir ikke eksponert. Ingen vil se retur path-en, sier Snorre Kjesbu.

Tandberg får ikke royalty for den intellektuelle kapitalen selskapet har bidratt med. Men selskapene som tar i bruk de nye ITU-standardandene forplikter seg til resiprositet, altså at de bidrar til standardiseringsarbeidet på samme måte som Tandberg.