Tandberg utvider tilbudet

Bruken av videokommunikasjon økte med 14 prosent på verdensbasis i 2003.

Tandberg lanserer flere produkter for å møte økt etterspørsel. Blant de nye løsningene er TANDBERGs nye Media Processing System (MPS) og en kontrollenhet (MCU) som kan sammenkoble hele 96 forskjellige steder samtidig.

I TANDBERG Management Suite (TMS) 9 er en av hovednyhetene tett integrasjon med Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes samt Instant Messaging som benytter Microsoft Live Communications Server.