- Taper millioner på Telenors kundetyveri

- Taper millioner på Telenors kundetyveri

-- Tele2 har tapt flerfoldige millioner kroner på at Telenor har stjålet telekunder fra oss på bakgrunn av fortrolig kundeinformasjon de har fått av oss, hevder Tele2s konsernsjef.

GOLSFJELLET: -- Samferdselsminister Torhild Skogsholm ønsker at den nye Ekom-loven skal ha tilbakevirkende kraft, og dette kan føre til at nettmonopolisten Telenor må tilbakebetale penger dersom de taper en sak i den nye teleklagenemda i Samferdselsdepartementet. Utspillet til statsråden er interessant og bra for oss, ettersom vi har hatt mye problemer med Telenor, sier Tele2s konsernsjef Lars-Johan Jarnheimer til Computerworld.

Under et foredrag på Norsk Teleforum, gjorde Jarnheimer norske telemyndigheter og bransjen oppmerksom på at ikke i noen andre land ser Tele2-konsernet at teleoperatørene misbruker informasjon om kunden så bevisst som Telenor gjør i Norge.

Han la til at Tele2 nå er representert i 22 land. Indirekte mente han med dette at Norge ikke er best i klassen når det gjelder renhårighet.

Bevisst kundekapring?

Jarnheimer mener at Telenor Networks bevisst har gitt selgerne i Telenor Privat i oppgave å kapre navngitte kunder som har meldt overgang fra Telenor til Tele2.

Etter foredraget sa Jarnheimer til Computerworld at han er oppgitt over at norske telemyndigheter, som til nå ikke har kommet med sanksjoner mot Telenor som misbruker sin maktposisjon som netteier.

PT-sjef Willy Jensen sa at de ønsker i sterkere grad å bøtelegge operatører som bryter eller ikke følger opp teleregulatoriske vedtak.

Ingen kommentar

-- Jeg verken vil eller har lov til å kommentere utspillene fra Lars-Johan Jarnheimer, sier Sigurd Sandvin i Telenor.

Han var inntil nylig informasjonssjef i Telenor Mobil. Nå skal han jobbe med samfunnskontakt og lobbyisme mot telemyndighetene.

Telenor-representantene var under Norsk Teleforum usedvanlig stille. Dette har kanskje sammenheng med kritikken fra telemyndighetene, som opplyste at Telenor har fått sin totale markedsmakt i forhold til de andre norske operatørene redusert fra 71 til 65 prosent (perioden 2002 - 2003).

Både Skogsholm og Jensen mente at dette beviser at telekonkurransen virker, selv om det går litt tregt.