Tapte 30 millioner på omlegging

Tapte 30 millioner på omlegging

Utvikling av egne løsninger i forbindelse med omlegging til SAP ga Komplett en omsetningssvikt på 30 millioner kroner.
26. mars gikk Komplett over til å bruke SAP som styringssystem for driften i Norge og Sverige. Rundt 90 prosent av selskapets omsetning kommer fra disse landene. I forbindelse med resultatframleggelsen for første kvartal opplyste Komplett at systemskiftet medførte en omsetningsreduksjon på rundt 10 millioner kroner i mars og 20 millioner kroner i april.

Selskapet sier at implementeringen i all hovedsak fulgte planen, men at omsetningen var noe lavere enn normalt de første ukene på grunn av opplæring og konvertering av data. I realiteten skyldes store deler av omsetningssvikten forsinket egenutvikling av tilstøtende datasystemer.

Mai lider

-- Samtidig med at vi innførte SAP la vi om interne rutiner og utviklet egne ting. Det var denne egenutviklingen som ble forsinket, sier administrerende direktør Eric Sandtrø.

Sandtrø var forberedt på at omleggingen ville påvirke omsetningen i negativ retning, men visste ikke at svikten vil bli så stor som den ble. For å kunne ha påsken til å finjustere installasjonen, valgte Komplett å la SAP "gå på lufta" til tross for forsinket egenutvikling.

-- Det var bedre å gå opp nå enn å kjøre parallelle systemer fram til juleferien, som ville være neste anledning, understreker Komplett-sjefen.

Egenutviklingen omfatter blant annet programvaren som gjør at kundene kan sette sammen egne pc-er. Hvor høye kostnadene forbundet med egen programvareutvikling har vært, er det ingen som kan si. Det meste er lønn som går inn i det regulære driftsregnskapet.

Også i mai vil omsetningen lide under at Kompletts egne it-løsninger ikke fungerer hundre prosent.

Perfekt

20 millioner kroner har omleggingen til SAP i Sverige og Norge, samt oppstart av et lager i Nederland, kostet.

Ifølge Sandtrø har de nye SAP-løsningene fungert perfekt i forhold til forventningene. Etter implementeringen i Nederland i september, har ikke SAP-løsningen der vært nede i det hele tatt. Nå skal systemene fylles med informasjon og nye muligheter utnyttes.

-- Jeg har vært igjennom flere implementeringsprosjekter i Komplett og kjenner hver omlegging på kroppen. Røyker og spiser overtidsmat. Forhåpentligvis får vi nå enda flere kunder fordi løsningene blir bedre, sier Sandtrø.