Tar ågerpriser på Svalbard-fiber

Tar ågerpriser på Svalbard-fiber

Uninett og Norsk Romsenter nekter Universitetssykehuset i Nord-Norge en rettmessig rabatt på det fibersambandet til Svalbard. Det tjener Telenor på.
TROMSØ: It-avdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nasjonalt senter for telemedisin har i flere måneder kjempet med nebb og klør mot prispolitikken som styrer hvem som skal ha tilgang til den nye fiberkabelen som med pomp og prakt ble åpnet i Longyearbyen 31. januar .

I åpningstalene til daværende næringsminister Angar Gabrielsen og direktør for Norsk Romsenter, Rolf Skår (eks-Norsk Data-sjef), het det at den lynraske fiberkabelen skulle være til Svalbardsamfunnets beste, og ikke bare være et distribusjonsredskap for den amerikanske romorganisasjonen NASA og den amerikanske værmeldingstjenesten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Det var et stort poeng for Gabrielsen og Skår at innbyggerne i Longyearbyen skulle få det samme bredbåndstilbudet som resten av Norge ) om ikke bedre enn de på fastlandet. Men slik gikk det ikke. I hvert fall ikke når det gjelder helse- og telemedisintilbudet i Longyearbyen, som er totalt avhengig av å ha en 10 megabits-forbindelse.

Krav på rabatt

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Universitet i Tromsø har vært medlem i Uninett siden midten av 1980-årene. I prislisten til Uninett står det svart på hvitt at institusjoner med flere tilknytninger får 20 prosent rabatt på hver ekstra tilknytning.

Til tross for dette vil Uninett slett ikke gi noen rabatt til UNN, som ønsker å benytte det nye, lynraske fiber-sambandet fra fastlandet til Svalbard for å koble opp sin avdeling, Longyearbyen Sykehus. Da den nye sykehusreformen ble iverksatt i januar 2002, ble Longyearbyen Sykehus en avdeling av Universitetssykehuset i Nord-Norge, som er lokalisert i Tromsø.

Meningen deres var å bruke en liten del av linjekapasiteten på den nye fiberkabelen til avansert telemedisin og videokonferanser, for å ha muligheten til å behandle 1.700 innbyggere og 900 husstander i Longyearbyen.

Kunne spart millioner

Etter press fra Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø, har it-avdelingen ved UNN gjort mange henvendelser til både Uninett og Norsk Romsenter for å få rettmessig og rabbattert tilgang til det nye fiber-sambandet til Svalbard. Selskapene sier blankt nei.

Uninett viser til en avtale med Norsk Romsenter Eiendom AS, vedrørende leie av fibersambandet, der det står eksplisitt at enhver kommersiell aktivitet på Svalbard og Longyearbyen Sykehus, ikke vil få nettilknytning via Uninett.

-- Man kan jo bare spekulere hvilken aktør i det norske telemarkedet som har presset på for å få denne avtalen igjennom. Resultatet er at vi må kjøpe ordinær linjekapasitet, noe som vil gi oss en årlig utgift på 2,3 millioner kroner for en ti megabits-linje. Dersom Uninett hadde gitt oss den rabatten vi vitterlig har krav på, skulle vi ha betalt kun 272.000 kroner årlig, sier it-sjef Tor André Skjelbakken i Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Skylder på driftsutgifter

8Siden markedet for samband til Longyearbyen er begrenset, blir nødvendigvis prisnivået relativt høyt8, skriver en tidligere ansatt i Telenor Svalbard i et dokument som Computerworld har fått tilgang til. Til avisa sier vedkommende at Telenor fortsatt kjører den samme prispolitikken i forbindelse med Svalbard-fiberen.

I flere brev og annen dokumentasjon fra Telenor og Norsk Romsenter, heter det dessuten at Telenor har årlige driftsutgifter på åtte millioner i forbindelse med fiberkabelen, som de drifter og selger linjekapasitet på vegne av Norsk Romsenter. I tillegg har Telenor Svalbard investert 6,5 millioner i teknisk utstyr og lignende.

-- Dette betyr i realiteten at for å få leie en 10 megabits-fiberlinje må Universitetssykehuset i Nord-Norge alene må betale en fjerdedel av driftsutgiftene Telenor har i forbindelse med Svalbard-fiberen, sier Tor André Skjelbakken.

En ekstrautgift til sykehuset på 2,1 millioner kroner for fibertilgang til Svalbard vil koste det samme som hele 35 oppkoblede lokasjoner i Helsenett Nord-Norge, der nesten alle tilknytninger har en ti megabits-forbindelse.