Tar egen medisin

Tar egen medisin

Innen 1. juli skal alle pc-er hos Novell-ansatte kjøre Linux, for å vise verden at Linux nå er funksjonelt og konkurransedyktig på alle nivåer.
SARPSBORG: Markedssjef Stig Sjursen og Novell anser offentlig sektor og kommune-Norge for å være et svært interessant marked, særlig at Novell nå har implementert Linux som en bærebjelke i sin produktportefølje.

-- Det Linux-miljøet mangler i dag er support og garanti for sikkerhet i utvikling og drift. Det mangler også en del viktige applikasjoner. Vi kan i dag tilby de fleste av våre produkter for et Linux-miljø. Det kommer også nye oppgraderte versjoner av våre produkter som er designet for å serve både et Linux-miljø, og samtidig eventuelt andre plattformer våre kunder måtte ha, påpeker Sjursen.

-- Det andre som er viktig for oss nå er at mange tidligere har sagt at kundene må bytte plattform. Nå kan kundene ta en overgang til Linux stykkevis og delt. Til det trenger de driftsverktøy som kan betjene eksempelvis pc-er både på Windows og Linux. Det tilbyr Novell i dag, forteller Sjursen.

Kunder som velger en overgang til Linux og open source programvare ved hjelp fra Novell, vil også sikre seg support og drift på en måte som tidligere Linux-installerere ikke har hatt tilgang på, hevder Sjursen.

Tomt skrivebord?

Mange vil ha det til at Linux på desktopen bare er tull. De har tro på Linux på servere, og der viser jo også markedstallene at Linux er på stor fremmarsj.

Novell mener at tiden nå er inne for å slippe Linux løs også på pc-en. Og nye markedsanalyser viser at at Linux på skrivebordet fra 3 prosent til 7 prosent i 2006. Windows vil fremdeles ha et svimlende overtak, men den antatte veksten for Linux er likevel formidabel.

-- Og for å vise at vi virkelig har tro på dette vil Novell raskt ta sin egen medisin, og innen 1. juli skal alle Novell-ansatte ha nettopp Linux på sin dektop, forteller Brian Green, Novell-topp hentet inn til Novell forums brukerkonferanse som ble arrangert i Sarpsborg denne uken.

Green legger også stor vekt på samarbeidet Novell har etablert med IBM på servernivå, og med HP på pc-siden.

-- Med de to oppkjøpene vi har stått for SUSE og Ximian det siste halvåret, mener vi at Novell har posisjonert seg til å være kanskje den viktigste kommersielle drivkraften for Linux-vekst, fortsetter Green.

Forpliktet seg

Novell ser tilfanget av utvikling og testing i det åpne Linux- og open source-miljøet som en stor styrke for sin egen Linux-satsing, og har derfor forpliktet seg til å gi like mye tilbake til miljøet.

Som et norsk eksempel på dette, var Skolelinux invitert til brukerkonferansen for å å holde foredrag og vise praktiske eksempler. Skolelinux, en frivillig, ikke-kommersiell organisasjon, har utviklet produkter på ideell basis for å tilby skolen en rimelig produktpakke. Novell vil gjerne støtte dette utviklingsarbeidet.

-- Novells strategi for Linux er samarbeid, ikke krig. Vi ønsker å tilby applikasjoner og produkter som kan håndtere ulike plattformer. Likevel ser vi at ved å etablere rene Linuxmiljøer fra webserver til dektopen kan våre kunder spare mye penger på lisenssiden og i form av investeringer i maskinvare. Mange regnestykker viser at det kan være snakk om titalls millioner å spare for større organisasjoner, som eksempelvis en kommune, forteller Sig Sjursen.

Kvart milliard

Novell selv har investert en kvart milliard dollar i sine Linux-oppkjøp Ximian og Suse Linux. De har tilpasseet sine tidligere produkter til Linux-miljøer, og utarbeidet enkeltapplikasjoner som kundene kan installere i sine Linux-miljøer.

-- Vi har selvsagt gjort disse investeringene fordi vi er sikre på å tjene penger på dem. Vi tar som nevnt også vår egen medisin meget raskt og effektivt. Dette i seg selv vil gi oss stor kunnskap og tyngde i vårt utviklingsarbeid med Linux. Den andre årsaken til vår satsing er at flere og flere av våre kunder har krevd og ønsket en slik omlegging av oss, sier Brian Green.