Tar tid i Hewlett-Packard

Alle stillingene i Hewlett-Packard etter fusjonen med Compaq skulle vært besatt syvende juni. Fortsatt er det mye uvisst vedrørende ansvar for salg og produkter.

Kabalen i norske Hewlett-Packard er tydeligvis ikke enkel. Det viser ledelsesgruppen hvor de to tidligere administrerende direktørene og Compaqs tidligere pc-sjef har fått litt diffuse stillinger.

I øyeblikket er det nivået under toppledelsen som skal på plass. Ulempen er at Hewlett-Packard og Compaq har hatt forskjellig ansvar og myndighet for dette stillingsnivået. Noen har vært produktsjefer med markedsføringsansvar, andre har vært forretningsansvarlige. Nå gjelder det å tilpasse stillingskategoriene. Velges en fra Compaq til å til å fylle en "tilsvarende" stilling i Hewlett-Packard kan innholdet være helt annerledes selv om området synes å være det samme. Endret stillingsinnhold er ansatte vant til, men i dette tilfelle vil to stillinger kunne bli en med personalmessige konsekvenser som resultat.

Det er personhåndteringen som er vanskelig i kabalen Compaq/Hewlett-Packard. Eksempelvis fortsetter Geir Ulvik som produktsjef for stasjonære pc-er og skjermer til bedriftsmarkedet. Det ble avgjort på mandag. Andre på hans nivå venter fortsatt på en avgjørelse. I løpet av uken skal avklaringen skje er siste beskjed. Formelt sett er Compaq og Hewlett-Packard fortsatt to uavhengige aksjeselskaper i Norge. En gang til høsten vil det fusjonerte selskapet være etablert.