Tar tilbake serverne

Tar tilbake serverne

Det er lett å fordele trafikk på flere servere, men krevende å ta ressursene tilbake. Veritas Opforce gjør jobben enklere.
Opforce 4.0 er første versjon av programvarerktøyet som lanseres på Veritas-kjøl, etter at lagringsspesialisten kjøpte Jareva Technologies for to år siden.

-- Med Opforce er det lett å sette opp en server, lage et øyeblikksbilde av konfigurasjonen og så kjøre denne ut på andre servere etter behov, sier Lars Ellingsberg, daglig leder i Veritas Software Norge.

Når det blir enklere å sette opp en server med riktig kombinasjon av operativsystem, mellomvare og applikasjoner, blir det også enklere å omplassere servere når behovet endrer seg.

-- Du kan si it-avdelingen får hjelp til å ta ressursene tilbake, sier Ellingsberg.

Datakraft etter behov

Et typisk scenario i mange bedrifter er at kapasiteten i en server-farm oppjusteres for å ta unna toppbelastningen fra en eller flere applikasjoner. Problemet er at serverne blir stående med lav belastning når trafikken går ned. Lav utnyttelsesgrad er i de fleste tilfeller ensbetydende med dårlig økonomi.

Nedbygging av de tradisjonelle "siloene" med én til én-forhold mellom applikasjoner og et antall servere er hva Veritas hevder Opforce kan bidra til. Siloene beholdes riktignok, men det blir lettere å flytte maskinvare fra en silo til en annen. Opforce konkurrerer nemlig ikke med EMCs virtualiseringsprogramvare WMvare.

Fase 2

Veritas' oppkjøp av Opforce-programvaren er et ledd i selskapets strategi for "it-kraftverk", eller utility computing. Altså at datakraft skal være tilgjengelig når brukerne har behov for det. Virtualisering av lagringsressurser er noe Veritas har arbeidet med i mange år. Med Opforce løftes blikket til servere og applikasjoner.

-- I fase en samlet Veritas lagringsressursene. I fase to samler vi serverressursene, sier den norske Veritas-sjefen.

Målgruppen for Veritas sin satsning på Opforce er særlig organisasjoner som gjør endringer maskin- og programvare hyppig, og gevinsten er angivelig størst i miljøer som bruker flere ulike operativsystemer og maskinvareplattformer.

Bedre integrasjon

Veritas har ingen Opforce-kunder i Norge, men håper å få et bein innenfor i norske bedrifter etter lanseringen av Opforce 4.0. Produktet har hatt suksess i Sverige.

- Fra Sverige har vi et eksempel på at mens det før tok en halv uke å pøse et programvare-image ut på tilgjengelige maskinvare, tar samme jobben en halv dag med Opforce, hevder Lars Ellingsberg.

Bedre integrasjon med Veritas sin øvrige programvare er blant forbedringene som er gjort i verjon fire i forhold til tidligere versjoner.