Tar videregående i stua

Tar videregående i stua

Elever som bor i utkantsstrøk i Nordland, tar nå sin videregående utdannelse i stua til mor og far.
-- Vi hadde stor utflytting fra elever i utkantsstrøk som måtte flytte på hybel i byene for å ta den videregående utdanningen de ønsket. Målet var at disse skulle få et tilbud på sitt bosted, sier Kjell Mørk som har vært prosjektleder for et e-læringsprosjekt i regi av Nordland fylkeskommune.

Han kan fortelle om enkelte elever som bor på de ytterste øyene Værøy og Røst har over fire timers reisevei en vei med ferge til Bodø.

Dermed satte både politikere og lærere seg i Nordland fylkeskommune seg ned. Resultatet var en nettbasert løsning der elevene kan følge både undervisningsopplegg og levere oppgaver og eksamen via datamaskinen.

-- Vi tilbyr nå ni studieretninger via internett, sier Mørk.

Åtte av disse er yrkesfaglig studieretning. I et samarbeid med det lokale næringsliv på den plassen som elevene går, er halvparten av opplæringen knyttet opp mot praktisk oppgaver.

For skoleåret 2003/2004 benyttet 80 elever i Nordland denne undervisningsformen. Dette er en firedobling sammenlignet med året før da løsningen ble etablert.

Disse benytter sin egen pc og følger undervisningen via internett. Faglærerne som er ansvarlige for opplæringen, legger til enhver tid ut hva som skal gjøres slik at elevene får riktig progresjon. Diskusjonene foregår enten via løsningens eget diskusjonsforum, telefon eller sms.

Oppgavene blir enten levert elektronisk, brev eller med faks.

-- Vi får mange positive tilbakemeldinger. Det er alltid litt vanskelig å starte. Men når de blir trygge på dennne undervisningsformen, opplever vi at elevene etterspør mer av slik type utdanning når de er ferdig med sin grunnutdanning, sier Mørk.