Tatt av flodbølgen?

Utsiktene for it-folk har endret seg sterkt de siste par årene. En "tsunami" har skylt over it-bransjen med voldsom kraft. Fra å være en bransje med en fremtid så lys at du måtte ha på deg solbriller, er plutselig alle dine erfaringer og kunnskaper lite verdt. Her er litt trøst -- og en advarsel: Kunnskapsgapet er like stort som før.
De unge som ble skylt på land av it-tsunamien på slutten av 90-tallet kan risikere å bruke mer tid på café enn de egentlig hadde tenkt seg. Ikke bare har de i de viktige pregningsårene frem til 25-årsalderen trodd at it-bølgen og de gode tidene ville vare evig, men de har også fått inntrykk av at det bare er å sette seg ned på café og vente på drømmejobben - med skyhøy lønn, opsjonsavtaler, lange ferier, mye morsom reising og høy sosial status.

Kanskje kunne det se slik ut for studentene som så sine medstudenter bli rekruttert direkte fra skolebenken. Istedet for å kjøre rundt i snertne biler ikledd Armani-dress og Oakley solbriller fra cafe til cafe, befinner disse seg nå kanskje bak disken med permisjon fra jobben i påvente av bedre tider. Vi får håpe disse er unntaket fra regelen. Informasjonsteknologi er kommet for å bli, og vil bre om seg i fremtiden. Etterspørselen etter kompetanse er bare midlertidig hemmet av de negative stemningene som gjennomstrømmer verdensøkonomien.

It-bransjen har i mange år påpekt det store kunnskapsgapet. Det varslede behovet for it-kompetanse er mye større enn kapasiteten har vært for å levere. Man kan forledes til å tro at gapet ikke lenger er tilstedeværende ettersom man faktisk opplever arbeidsledighet også blant it-profesjonelle.

Dette er galt.

Gapet er like stort -- det er bare timingen som ikke er så god. Hvis kompetansen ikke vedlikeholdes og videreutvikles nå, er vi katastrofalt dårlig forberedt på neste bølge -- med de konsekvenser det fører med seg.

Selv om en rekke bedrifter, og ikke minst det offentlige, har satt it-investeringer på vent, betyr ikke dette at de har gått bort fra it. Jo lenger de venter med oppgraderinger, videreutvikling og nye investeringer, desto mer prekært blir behovet den dagen de må gå videre.

Det er en velkjent teori -- grensende til sannhet -- at lav kompetanse medfører dårlig evne til anskaffelsesvurderinger og anvendelse, noe som dessverre ofte får fasit som feilanskaffelser. Det er nettopp dette man nå er så redd for. Ingen har råd til feilanskaffelser i disse tider, men vi har heller ikke råd til det i fremtiden.

Hvis vi har lært noe av det siste året må vi satse på kompetanseheving. Dette gjelder både myndigheter, bedrifter, organisasjoner -- og ikke minst individer. Hvor attraktiv blir man for arbeidsgivere med nyfylte ordrebøker når it-kompetansen er gått ut på dato, ikke kan dokumenteres, og siste arbeidserfaring er fra en café?

Hvis alle våre unge it-profesjonelle har brukt ventetiden foran eller bak disken på en café, vil vi være sørgelig dårlig rustet til å levere it når behovet igjen melder seg.

Mitt råd til den enkelte arbeidstaker -- eller arbeidsløse -- i it-bransjen er derfor: Pass på kompetansen din. Ikke bry deg om at få tilsynelatende vil ha den nå. Den er gull verdt. Sørg for at den vedlikeholdes, at den aldri "går ut på dato". Husk at vi lever i en kunnskapsøkonomi, hvor kunnskap og kompetanse er i ferd med å bli de viktigste handelsvarer. Her, som for andre "varer", er kvalitet et utslagsgivende parameter når etterspørselen tar seg opp igjen. Slik du setter av tid til å vedlikeholde hus, hytte eller bil, må du også sette av tid til å vedlikeholde din kompetanse.

Mitt råd til organisasjoner, bedrifter og det offentlige er: Hva dere enn velger å spare inn på nå, ikke spar inn på organisasjonens kompetanseutvikling. Mange bedrifter har valgt å permittere ansatte med deler av lønnen intakt. Det er klok og langsiktig tenkning - hvor man tar vare på bedriftens største aktiva, den menneskelige kapitalen, til tross for krisestemning -- så lenge kompetansenivået opprettholdes. Kommer du i en situasjon hvor du må permittere, kan du gi fordeler til ansatte som bruker tid og krefter under permisjonstiden til å holde seg ájour, og kanskje også foran, på aktiviteter som styrker vedkommendes kompetanse.

Mulighetene er mange. Dataforeningen er en av mange aktører i dette markedet. I Dataforeningen er de tre L-er -- livslang læring -- dypt rotfestet, og våre 13.000 medlemmer, samt studenter hos våre samarbeidspartnere i høyskoler og universiteter, kan velge blant et bredt spekter av kompetansehevende kurs og studier.

Den Norske Dataforening sitter også i førersetet for EUCIP (European Certification of Informatics Professional) - et prosjekt i regi av den europeiske paraplyorganisasjonen for dataforeninger i Europa, CEPIS. EUCIP utvikler og leverer Europeisk godkjente sertifikater for kompetanse på en rekke profesjonelle felter innen it-fagene.

P.S. Om du ikke visste det: En tsunami er en gigantisk bølge, ofte skapt av geofysiske aktiviteter, for eksempel jordskjelv. Tsunamier kan utrette enorme ødeleggelser, og strengt tatt og med respekt å melde så er vel ikke de litt trangere tidene noen datafolk opplever nå sammenlignbart med dette naturfenomenet. D.S.