TDC gjenvalgt av Bergen kommune

TDC gjenvalgt av Bergen kommune

Bergen kommune har gjenvalgt TDC som telefoni- og nettleverandør de neste tre årene.

- Det er svært motiverende å bli gjenvalgt, sier administrerende direktør i TDC AS, Ketil Kivedahl i en pressemelding.

På anbud

Bergen kommune holdt en anbudskonkurranse hvor selskapene ble evaluert etter tre tildelingskriterier. Pris utgjorde halvparten, mens kvalitet, funksjonalitet samt implementeringstid ble vektet med 25 prosent hver.

- For oss er det av stor strategisk betydning å kunne fornye avtalen med Bergen kommune. Vi beviser at vi er konkurransedyktige og at vi er en dyktig totalleverandør til kommuner, sier Kivedahl.

-Tilfreds

Rune Haugsdal, kommunaldirektør for finans, konkurranse og eierskap i Bergen kommune, ser frem til videre samarbeid.

- Når Bergen kommune nå inngår avtale med TDC, er det fordi de er en kvalifisert leverandør og fordi de hadde det beste tilbudet. Vi er tilfredse med å inngå en ny avtale som vi håper skal gi gode tjenester for kommunen, sier Haugsdal.

Betingelser

TDC har vært Bergens leverandør av telefoni- og nettleverandørtjenester siden 2006, men nå utvides avtalen noe.

Avtalen innebærer blant annet at Bergen kommunes nettverkshastighet blir ytterligere forbedret, at det innenfor telefoni og mobiltelefoni åpnes for nye tjenester og mer fleksibel bruk samt at kostnadene reduseres.

Avtalen har en varighet fra 2011 og frem til 2014, men kommunen har opsjon på ytterligere ett år. Basert på historiske forbrukstall har avtalen en verdi på anslagsvis 64,3 millioner kroner i perioden.