Tech Data kjøper Scribona

Tech Data kjøper Scribona

De to distributørene Tech Data og Scribona har tegnet en avtale som innebærer at Tech Data overtar mesteparten av Scribonas virksomhet.

- Kombinasjonen av Scribona og Tech Data kommer til å skape en sterk aktør innen it-sektoren, og det nye selskapet vil bli ledende innen distribusjon av it-produkter i Norden, sier Fredrik Berglund, administrerende direktør for Scribona i en pressemelding.

Avtalen innebærer at mesteparten av Scribonas virksomhet overføres til Tech Data. Ledelsen i Scribona anbefaler enstemmig at Scribonas aksjeeiere godtar budet.

Tech Data vil betale en overgangspris for lager, ansatte, kontrakter, kundelister og andre aktiva. I følge innledende beregninger havner nettolikviditeten per aksje på mellom 4,4 og 5,1 svenske kroner.

I tillegg har partene avtalt en bonus på mellom 13,5 millioner euro til 16,5 millioner euro, avhengig av Scribonas prestasjoner frem til overtakelsen.

Computerworld kommer tilbake med mer.