Tech Data tjener penger

Tech Data tjener penger

Tech Data har avsluttet første regnskapsår etter oppkjøpet av Scribona. 2010 viser en hyggelig utvikling for Øyvind Sæther & co.

Tech Data har satt punktum for regnskapsåret 2010, et år som røper flere positive endringer for breddedistributøren. Fiskalåret 2010 er det første fulle driftsåret selskapet legger bak seg etter oppkjøpet av Scribona i 2008, en handel regnskapet også bærer preg av. Regnskapsåret som nå er avsluttet dekker perioden 1. februar 2009 til 31. januar 2010.

Pen topplinjevekst

Noe av det første vi legger merke til ved 2010-tallene er omsetningsveksten. Økningen utgjør 391,47 millioner kroner, dersom vi ser opp mot 2009-tallene. 2010-regnskapet viser dermed samlede driftsinntekter på 1,85 milliarder kroner.

- Hovedårsaken er at vi har fått full effekt av det første fulle år etter Scribona-oppkjøpet, sier administrerende direktør Øyvind Sæther til IT-Bransjen. - Det skjer i kombinasjon med at vi også har tatt markedsandeler som har gitt en ekstra effekt. Det er vi happy med, fortstetter han.

Sæther definerer selskapets forretningsmodell som todelt, hvor den ene omfatter breddedistributørens volumdel mens den andre består av en mer kompetansekrevende enterprise-del. Rent salgsmessig har det vært en jevn vekstfordeling, ifølge Sæther.

- Nye muligheter

Sæther ser for seg et stadig mer krevende marked, samtidig som nye muligheter avdukes.

- Hvor ligger de største utfordringene rent salgsmessig?

- Vi ser nye muligheter for hvordan produktene haver ute i markedene. Nye og spennende konstellasjoner oppstår både på produsent- og distributørsiden. Du har direkte og indirekte modeller, og vi tror dette vil endre seg enda mer. Vi ser også at maktbalansen endrer seg, og at nye og ulike allianser oppstår, fortsetter Tech Data-direktøren og viser til Oracles kjøp av Sun som et eksempel. - Det er mye morsomt som skjer på denne siden. Vi har for eksempel setg at Dell ønsker å selge mer og mer gjennom kanal, fortsetter han.

- Men hva med det som skjer på hjemmebanen? Hvordan ser du for deg konkurransen med Also/Actebis vil bli fremover?

- Konkurranse er veldig bra, både for oss og for kundene våre. Et fåtall store aktører klarer å skape økt forutsigbarhet, men det betyr også at konkurransen blir knallhard, fortsetter han.

Tjener penger

Etter flere år med tap, både fra driften og på bunnlinjen, tjener Tech Data nå penger på virksomheten. Driftsresultatet steg fra negative 33 millioner kroner i 2009 til et driftsoverskudd på 7,3 millioner kroner. Foruten en lønnsom drift, har selskapet også redusert gjelds- og finansposter. Det gir blant annet utslag i form av et årsresultat som for 2010 viser et overskudd på 4,5 millioner kroner, mot fjorårets underskudd på 35,1 millioner kroner.

Gjeldskutt

Ser vi på balanseregnskapet, noterer vi at kortsiktig gjeld er redusert med 25,5 prosent, mens sum gjeld er ned 18,1 prosent. Sum finanskostnader er redusert med drøye tre millioner kroner.

- Etter flere år med underskudd tjener dere nå penger. Hva vil du si er den viktigste bidragsyteren til dette?

- Hehe, ja det var vel på tide. En viktig bidragsyter til det positivte resultat ligger i økt kritisk masse etter Scribona-oppkøpet. Den positive utviklingen fortsetter i år, og vi kommer til å øke resultatet enda mer, avslutter Sæther.