Teknisk dag for Oracle frelste

Den 30. januar arrangerer Oracle University i Norge for første gang Oracle Tech Day Professional (OTDP).
Tilsvarende arrangement har vært kjørt i andre skandinaviske land med fulle hus og ventelister. Så her gjelder det å være tidlig ute, skriver Oracle på sine egne hjemmesider.

På Tech-dagen skal du kunne velge blant 24 tekniske sesjoner. Du skal kunne skreddersy "din egen kursdag" slik at det passer dine kompetansebehov.

OTDP arrangeres av kursavdelingen hos Oracle, og selskapet har samme krav til innhold og kvalitet her som på sine andre kurs. Oracle forteller også at de i tillegg til sine egne instruktører vil også konsulenter fra Oracle holde flere av foredragene. Dagen skal gå direkte på det tekniske, og mer informasjon finner du på Oracles hjemmesider.