Teknologi skaper ledere

Bedriftsledere bruker stadig flere teknologiske hjelpemidler for å bli bedre.

Ledere får stadig får flere og bedre muligheter til teknologistøtte i sitt lærings- og utviklingsarbeid. Dette slås fast i en ny rapport fra SRI Consulting Business Intelligence (tidligere Stanford Research Institute) i samarbeid med AFF og EFMD. Forskningsarbeidet bak rapporten har blant annet sett på endringsdyktighet, innovasjon og fremsynthet i bruken av teknologi i ledelsesutvikling, kommer frem i en pressemelding.
 
Bruk av teknologi i læring på arbeidsplassen har økt sterkt de siste årene, og effekten av slik læring er vel dokumentert. Ledere er generelt blitt flinke til å tenke nytt og innovativt om sine medarbeideres læring og utvikling. Men de har tradisjonelt sett vært trege til å selv ta i bruk ny teknologi. Dette ser vi nå en endring i.

- Trenden, både internasjonalt og i Norge, er økt bruk av og større effekt hentet ut av lederutviklingsprogrammer som kombinerer tradisjonelle læringsmetoder med bruk av ny teknologi, som internettbaserte portaler og annet interaktivt materiale, sier administrerende direktør i AFF, Bjørn Helge Gundersen i pressemeldingen.
 
Vi lever i en tid hvor det stilles stadig større krav til god ledelse. Ønsket om større effekt av ledelsesutvikling er en naturlig konsekvens av dette. I rapporten, som bygger på data fra bedrifter i USA og Europa, slås det fast at i tillegg til at bruken av e-læring i ledelsesutvikling er økende, så gir det også stort utbytte for mindre resurser for organisasjonene. Spesielt effektivt er ”blended learning”, hvor e-læring blandes med tradisjonelle læringsmetoder som kurs, samlinger og konferanser.
 
AFF har samarbeidet med mange virksomheter om å utvikle ledelsesutvikling basert på blended learning. Norske bedrifters praksis har vakt betydelig oppmerksomhet og rapporten fremhever enkeltbedrifter som blir plassert blant de ledende i verden på dette.