Teknologi styrker din mentale helse

Teknologi styrker din mentale helse

Slik kan internett være et godt verktøy for å holde deg psykisk frisk.

Psykiske problemer, samt narkotika- og alkoholbruk, utfordrer samfunnet, både på et personlig plan og som en stor belastning for helsesektoren.

I oktober samlet helseeksperter seg i Amsterdam for å være med på den første internasjonale kongressen Emental Health Summit. De 500 internasjonale forskerne som tok turen til den nederlandske hovedstaden for å utveksle erfaringer på dette relativt nye området innen helse og it, kom helt fra Australia, Afrika og USA - i tillegg til deltagere fra en rekke land i Europa.

Sentralt står nye metoder for behandling og selvhjelp via internett og mobile tjenester.

- Vi har sett en endring i tankegangen rundt hvordan mentale helseproblemer takles. Vi har oppdaget at internett er et perfekt verktøy for å støtte oss i å forbedre vår psykiske helse, sier Jan Walburg.

Walburg er daglig leder i den nederlandske statlige organisasjonen Trimbos, og fikk æren av å åpne helsekonferansen.

Store mentale utfordringer

I Norge sliter flere hundre tusen mennesker med psykiske lidelser. Mange av dem er utføretrygdet, ofte sykmeldt i lengre perioder eller fungerer generelt dårlig i arbeidssammenheng. Dette legger et stort press på pårørende og omgivelser.

Ifølge tall fra WHO sliter én av fire mennesker i verden med psykiske problemer. Depresjon ligger an til å bli den største lidelsen i rike land, mens alkoholmisbruk i dag ligger på fjerdeplass.

Walburg påpeker at forskning i økende grad viser at depresjon og rusmisbruk like mye henger sammen med miljøet vi lever i og har vokst opp i, som det gjør av arvelig predisposisjon. Det betyr at det kan være mye å hente på å sette inn relativ enkle nettbaserte hjelpemidler.

- Vi vet at det å tenke positiv om sitt eget liv, fra barn til 90-åringer, bidrar til at vi føler oss bedre. Det stopper milde depresjoner til å utvikle seg videre og kan holde rusmisbruk under kontroll, sier Walburg.

Internett, tekstmeldinger og epost kan brukes på flere måter. Les videre på neste side!