Teknologiens tvangstrøye

Teknologiens tvangstrøye

Ingen er særlig effektive eller lykkelig i en tvangstrøye. Ei heller i teknologiens tvangstrøye. Programvareutvikling handler for mye om kode og for lite om menneskelige relasjoner. Konsekvensen er at gevinstløftene som programvaren seiler under, er en seilas under falsk flagg.
Du godtar antakelig ikke at en møbelsnekker flislegger det nye badet. Han har sikkert gode verktøy, men det er tvilsomt om han kjenner hele våtromsnormen. Når du bygger hus er det en selvfølge at entreprenøren tar vare på helheten, og at han sender rett mann til jobben. Og denne selvfølgelige innstillingen bør bedrifter innta når de kjøper programvare. Jeg er redd det ikke forholder seg slik i virkeligheten, og ansvaret kan ikke ensidig skyves over på kundene. Bransjen har en jobb å gjøre.

Konsekvensen av et rendyrket teknologifokus, og produkter utviklet av og for programmerere, kan være høyere kostnader og økt arbeidsbelastning. Dette til tross for løfter om grenseløs rasjonalisering og hevet bunnlinje. Vellykket bruk av programvare forutsetter et finstemt samspill, hvor ulike fagfelt går opp i en høyere enhet.

Dessverre har utviklingsprosjekter en tendens til å betrakte mennesket fra et systemteknisk ståsted. Vi antar at mennesket behandler informasjon på samme måte som en prosessor, at vi kalkulerer og strukturerer i enhver situasjon. Dette er en grov feilslutning. Enda verre bli det når prosjektene styres ensidig etter flytdiagrammer, noe som ligger et godt stykke fra faktiske forhold.

Det er på tide å rive ned illusjonen om at teknologi i seg selv skaper verdier. Virkelige bragder fødes fortsatt av engasjerte mennesker. Det holder ikke å skryte av en humanist som har deltatt i utviklingsløpet, dersom det i realiteten er snakk om innspill til et grensesnitt. Kunder må kreve tilstedeværelse av fagfolk i selve prosjektet, når det virkelig gjelder. Leverandører må fremvise en breddeforståelse for alt som inngår i begrepet kommunikasjon. Det er lang vei fra kodelinjer til saksbehandling, og jeg møter stadig oftere mennesker som opplever systemer som en tvangstrøye i forhold til reelle arbeidsoppgaver.

Fremtidens systemer bør funderes på erfaringene man har gjort så langt, og inkludere andre faktorer enn økonomisk gevinst. Applikasjoner bør ha som mål å frigjøre mulighetene i samhandling. Dette er både et spørsmål om "return on investment" og den helhet som produktet kan skape for brukeren. Første steg er å utvikle applikasjoner med mennesket for øye. Andre skritt er å ha partnere som går inn i prosjektene med hodet først, og ikke ROI-kalkulatoren.

Det er kanskje også mulig å godta en investering som ikke lar seg forsvare over et tidsrom satt av tallknusere, men fordi miljø og kreativitet vil blomstre. Teknologi skal skape gevinster på grunn av og ikke på tross av mennesker. Men dersom du er interessert i denne opplevelsen, må du finne en aktør som husker fortiden, forstår nåtiden og har visjoner om fremtiden - for både mennesker og teknologi.

Bjørn Rasch Jarl,
Administrerende direktør Symfoni Software AS