Teknologirådet kritiserer Meyer

Teknologirådet kritiserer Meyer

Teknologirådet er ikke fornøyd med regjeringen og moderniseringsminister Morten A. Meyer. Nå vil de ha åpne standarder i offentlig sektor.
-- Vi peker på er at det ikke har vært ført noen aktiv politikk på dette og at man bør gripe tak i dette, sier prosjektleder Christine Hafskjold i Teknologirådet.

Teknologirådets ekspertgruppe for programvarepolitikk mener Meyer har mye å hente ved å kreve åpne løsninger for it i offentlig sektor. Dette vil fremme konkurranse og demokratisk tilgjengelighet.

-- Dette er et problem i forhold til demokratiske rettigheter. Det kan være greit for kommersielle å låse seg til en standard, men det kan ikke det offentlige gjøre ettersom de må sørge for tilgjengelighet for alle, uavhengig av hvilken programvare de bruker de bruker, sier Hafskjold.

Dårlige enn Danmark

IKT-politikken i Norge har hittil i liten grad omhandlet programvare eller områder som åpne standarder og åpen kildekode, mener ekspertgruppen.

-- I praksis er det lukkede formater som dominerer offentlige systemer og offentlig datautveksling. I andre land i Europa føres det en mer aktiv politikk på dette feltet, blant annet har både Danmark og Storbritannia en klar politikk for å fremme åpne standarder i det offentlige, sier sekretariatsleder Tore Tennøe i Teknologirådet.

Åpne standarder

Teknologirådets ekspertgruppe peker på at løsningen for det offentlige vil være å kreve at programvare skal følge åpne standarder, det vil si fritt tilgjengelige retningslinjer for lagring og utveksling av data. Åpne standarder gir rom for forretningshemmeligheter, samtidig som de sikrer at data og informasjon kan utveksles uavhengig av om vi bruker Mac, Windows eller Linux operativsystem.

Det offentlige er i en del tilfeller låst til enkelte leverandører fordi ingen konkurrenter kan tilby produkter som kan kommunisere med de systemene som det allerede er investert i.

-- Krav om åpne standarder vil styrke konkurransen. Vi anbefaler dessuten at programvare med åpen kildekode i større grad vurderes ved offentlige innkjøp - blant annet for å stimulere konkurransen, sier Tennøe.

Anbefaler tiltak

Teknologirådets ekspertgruppe foreslår blant annet følgende tiltak for å fremme bruk av åpne standarder:

# Gjør offentlige dokumenter som utveksles eller arkiveres tilgjengelige på åpne formater.

(For eksempel HTML, XML eller PDF), i tillegg til evt. lukkede formater).

# Still krav til at allmennkringkastere skal bruke åpne standarder.

# Vurder om all programvare det offentlige kjøper inn skal følge åpne standarder. Stat og kommune bør etterspørre programvare som støtter åpne standarder, samt vurdere åpen kildekode ved offentlige anbud. Programkode betalt av og utviklet for det offentlige bør også eies av det offentlige.

# Vurder aktive forhandlinger med enkelte større programvareleverandører for å få dem til å åpne sine formater.

# Øk bestillerkompetansen i offentlig sektor. Valg av programvare og tildeling av utviklingsoppdrag har en avgjørende betydning for bruk av standarder, og det er viktig å ha oversikt over hvilke valgmuligheter som finnes og konsekvenser av valg som tas.