Teknologistoff fenger

Teknologistoff fenger

Nordmenn liker saker om teknologi. Forskningsstoff scorer høyt på interessefeltet sammenlignet med andre stoffgrupper.
En undersøkelse foretatt av Statistisk sentralbyrå viser at 77 prosent av de spurte oppgir at de er interessert i forskning og teknologi. Når det gjelder interessen for økonomi, sport og politikk er tallene henholdsvis 57,6 og 74 prosent, skriver forskning.no

Kjønnsdelt interesse

Mens vel 80 prosent oppgir at de er opptatt av forskningsbasert kunnskap, sier bare 11 prosent at de er uinteressert.

Flertallet i undersøkelsen er interessert i medisin og teknologi men interessen er kjønnsdelt. Mens kvinner fortsatt viser størst interesse for 'myke' fag som medisin, miljø og humaniora, er menn mest opptatt av teknologi og naturvitenskap. Forskjellen er blitt større etter siste undersøkelse som ble foretatt i 1999.

Viktigste

Dagsaviser, radio og tv er fortsatt de viktigste informasjonskildene, selv om betydningen av disse er noe svekket siden 1999 på grunn av internett.

Selv om interessen rundt teknologibasert stoff fortsatt er stor betyr imidlertid ikke det at andelen lesere føler de er svært godt informert. 25 prosent sier de er godt informert, mens det er meget få som føler seg svært godt informert.