Tele2 må betale Telia en milliard

Den svenske tingretten har bestemt at Tele2 må punge ut avgifter til hovedkonkurrenten.

Kravet er basert på en beslutning fra PTS (svenske post- og teletilsynet) fra høsten 2001 som gjelder de avgifter Tele2 skal betale for samtaler som påbegynnes i Tele2s nett og avsluttes i TeliaSoneras fast- og mobilnett.

I en pressemelding skriver teliaSonera at det har vært en svært langdryg prosess, men at det er positiv at Tingretten har fastslått TeliaSoneras rett til å få betalt for det man har levert til Tele2.

Beslutningen vil ikke påvirke TeliaSoneras resultat, men når Tele2 betaler vil kontantstrømmen påvirkes positivt.