Telecomputing blir verdensomfattende

Telecomputing blir verdensomfattende

Selskapet er sentral lanseringspartner når Microsoft introduserer CloudOS Network.

Microsoft fulgte denne uka opp forrige ukes lansering av nettskyvisjonen «Cloud OS» med å lansere det nettverket av mer enn 25 partnere de har bygget globalt for å tilby «Cloud OS Network».

Dette nettverket er lokale tjenesteleverandører for land og regioner som allerede er aktivt til stede i å levere nettjenester og nettskytjenester. De får nå den globale nettskyplattformen Azure fra Microsoft i ryggen. Microsoft på sin kant er med et smell til stede med lokale krefter som kan levere deres nettsky i forskjellige modeller fra full nettsky til varianter av hybrider.

På toppen av verden

Telecomputing har fått prominent plass i lanseringen av det globale nettverket, som aktør i Norge og Sverige.

- Vi kommer til å bringe Azure til Norge på norske vilkår og norsk tilpassing. Men som en del av det gode selskap, kan vi også nå tilby kapasitet i en global nettsky for selskaper som trenger avlasting av store jobber, eller som vil ha datatjenester levert kloden rundt, sier teknologidirektør Kjell Tore Espeseth i Telecomputing til Computerworld Norge.

- For Telecomputing er det et resultat av flere års samarbeid med Microsoft og en fjær i hatten for innsatsen vi har gjort i Norge og Sverige.

Ambisjonen for Telecomputing er naturlig nok ikke bare å levere mer til eksisterende kunder, men også skaffe nye.

- Vi regner med at store selskaper typisk er interessert i en løsning der de har lokale ressurser men global tilgang.

Selskapet leverer 2400 applikasjoner so tjeneste til 800 kunder i Norge og Sverige.

Ut med VMware

En del som blir viet en sentral plass er at selskapet skifter ut den virtuelle infrastrukturen fra VMware til Microsoft Hyper-V. Espeseth tviler på at dette vil vekke reaksjoner hos kundene.

- Det er tjenesteleveringsavtalene som er våre plikter for kundene. At vi bytter virtuell plattform har ikke større betydning for dem enn om vi startet handle inn et annet servermerke.

For Telecomputing er motivasjonen for å bytte virtuell plattform drevet av muligheter og kostnader.

- Vi kommer til å spare lisenskostnader etter hvert. I tillegg får vi tilgang til et system med administrasjon og automasjon som gir oss muligheter for å tilby nye tjenester og effektivisere driften dersom vi er smarte, sier Espeseth.

Nettsky av og til

I lanseringen ligger en levering fra Microsoft av Azure-plattformen, verktøy for å tilpasse bruken til denne plattformen og administrasjonsverktøyet System Center. De lokale partnerne får en garantert levering og kan legge på den merverdien som gjør at kundene deres vil velge dem framfor en direktemodell.

Det gjør det også enklere for virksomheter som av ulike årsaker ikke vil gå helt til skyen, men heller ha en eller annen hybridløsning.

Hybride nettskyer beskriver når virksomheter ikke plasserer alle datasentertjenester i skyen, men velger ut deler som skal leveres derfra. Dette kan være permanent, slik mange har Exchange eller Dynamics levert fra nettsky, eller som avlasting når digre jobber skal gjøres. Dette er for eksempel ved store kampanjer der markedsføring skal drives og netthandelstransaksjoner skal håndteres.

Microsoft hevder at deres nettskynettverk vil dekke 90 av de mest aktive markedsregionene verden rundt, har tre millioner kunder daglig med 2,4 millioner servere fordelt på 425 datasentre.