Telecomputing inn i eiendom

Telcomputing har inngått en avtale om å drifte it for Ring Eindomsmegling.

Den nyetablerte eiendomsmegleren Ring Eiendomsmegling har valgt Telecomputing til å levere it-driftstjenester, som blant annet omfatter standard kontorstøtte- og meglersystemer.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har kontakten en forventet initiell verdi på 10 millioner kroner. Men Telecomputing hevder verdien vil øke i takt med Ring Eiendomsmeglings ekspansjon. De første kontorene til Ring skal være operative 1. oktober 2004.

Ring Eiendomsmegling er en franchisekjede etablert av Storebrand Bank høsten 2004. Målsetningen er at kjeden har 40 kontorer i løpet av 2005. To kontorer skal være operative allerede 1. oktober, og det forventes å være 20 operative kontorer ved nyttår. Nye kontorer vil bli etablert fortløpende.

-- At Telecomputing tilbyr en skalerbar it-platform med rask og effektiv implementering, var et viktig kriterium ved valget av driftspartner, sier administrerende direktør Hans Christian Børresen i Ring Eiendomsmegling i pressemeldingen.