Telecomputing kjøper Stim

Telecomputing kjøper Stim

TeleComputing har inngått intensjonsavtale om å overta Stim Computing.

Telecomputing meldte før helgen at selskapet har inngått intensjonsavtale om å overta alle aksjene i Stim Computing AS. TeleComputing skal betale en såkalt "Enterprise Value" på fire - fem millioner kroner for Stim.

Overtagelsen, som er TeleComputings tredje på to måneder, betyr at selskapet blir en stor driftsleverandør for fagforbund og andre medlemsorganisasjoner.

Stim Computing har 50 ansatte og omsatte for 57 milllioner kroner i 2004. Avtalen innebærer også at Stims største kunder forlenger sine avtaler med TeleComputing til 2010.

Sluttføring av transaksjonen, som forventes gjennomført etter sommerferien, forutsetter at det oppnås enighet i sluttforhandlingene. 

– TeleComputing har en uttalt strategi om å vokse i markedet for effektiv it-drift i Norden gjennom oppkjøp og organisk vekst. Samtidig opplever vi at våre kunder i stadig større utstrekning ønsker at vi tar et større ansvar for hele forretningsprosesser. Kjøpet av Stim Computing AS, med deres sterke posisjon i organisasjonsmarkedet og tilhørende applikasjonsløsninger, representerer et viktig skritt i å bredde oss innen rammen av eksisterende strategi, sier Johan Lindqvist, konsernsjef i TeleComputing, i en pressemelding.

Stim Computing AS ble etablert 1. april 1998 under navnet LO-IT AS, og var et resultat av sammenslutning mellom IT-miljøene fra Fagdata (LO) og Samvirke Forsikring (i dag Sparebank1 Gruppen).

- Stim Computing AS var modne til å ta neste skritt for å utvikles og for å ekspandere på et voksende marked. Eierne innså at selskapet skulle kunne utvikles og vokse raskere og mer effektivt som en del av et større etablert selskap som så kjernevirksomhet som en prioritert del av sin virksomhet. En annen faktor var at vi skulle passe sammen forretningsmessig. Vi føler oss meget trygge og fornøyde med TeleComputing som ny eier, sier Bente N Halvorsen, hovedkasserer i LO og styreleder i Stim Computing AS.