Telecomputing kjøper i Sverige

Asp-selskapet Telecomputing har kjøpt opp driftsselskapet Kebne International i Sverige.

Som vederlag får eierne av Kebne 4,5 millioner aksjer i Telecomputing.

Det utstedes nye aksjer i forbindelse med oppkjøpet og en kurs på 14,5 kroner per aksje er lagt til grunn.

Det priser Kebne til cirka 65 millioner kroner.