Telecomputing signerer med Operaen

Telecomputing signerer med Operaen

Telecomputing skal levere it-utstyr og tjenester for minst 16 millioner kroner til den nye Operaen i Bjørvika.

TeleComputing har inngått avtale med Den Norske Opera om komplett leveranse av it-utstyr, nettverk og tilhørende ”IT on demand” tjenester. Leveransen inngår som en viktig del av støttefunksjonene til det nye Operahuset. Avtalen, på 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, har en initial ordreverdi på ca. 16 millioner kroner.

Den nye Operaen bygget av Statsbygg vil få mer enn 1000 rom fordelt over 38 500 kvadratmeter, og blir arbeidsplass for rundt 600 personer. TeleComputing-avtalen gjelder leveranse, drift og service av IKT-utstyr, e tablering og drift av lokalt nettverk ogapplikasjoner, samt brukerstøtte.