Telecomputing-sjef går av

Marcus Lindstedt, administrerende direktør for Telecomputing i Sverige, trekker seg fra stillingen.

Telecomputing i Sverige økte omsetningen med 47,1 i året som gikk. Veksten har ført selskapet inn i en mer industriell fase, og det oppgis av selskapet som grunn til at Marcus Lindstedt, adm. dir. for Telecomputing i Sverige, går av.

- TeleComputing har blitt et større selskap som nå går inn i en mer industriell fase. Marcus Lindstedt har som entreprenør vært en viktig bidragsyter i denne veksten. Samtidig er det naturlig at det skjer endringer i den fasen vi nå går inn i, sier André Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Martin Severinsson, markedsdirektør i konsernet, er nå konstituert som administrerende direktør for TeleComputing i Sverige. Arbeidet med å rekruttere en ny leder for den svenske virksomheten er påbegynt. Martin Severinsson kom til TeleComputing i 2003 og har siden 2004 vært ansvarlig for marked og informasjon i konsernet.

- Vi har meget ambisiøse mål og tar sikte på å bli den ledende aktøren innen outsourcing av IT-drift til små og mellomstore bedrifter i Norden, sier Løvestam.