Stadig flere får valgmuligheter

VALG: Oversikten viser at 35 prosent kan velge mellom to eller flere aksesser på 30 Mbps.

Stadig flere får valgmuligheter

Valgfriheten i norske bredbåndsnett er ikke så elendig som blant andre Forbrukerrådet sier. 35 prosent av husstandene kan velge mellom to eller flere nett i klassen 30 Mbps.

Det går fram av Nexias siste dekningsundersøkelse. Det er mange gode grunner til å tro at valgfriheten øker dramatisk neste år.

Flere valgmuligheter i år

I Nexias dekningsundersøkelse for 2015 heter det: "På kapasiteter over 4 Mbit/s er bredbåndsbrukernes valgmuligheter forbedret over hele land et i løpet av det siste året. 93 % av husstander kan velge mellom tre eller flere aksessteknologier dersom man ikke krever mer enn 4 Mbit/s nedstrøms kapasitet. Selv om valgfriheten synker raskt når kapasitetskravet øker, har den økt fra i fjor: Rundt 35 % av husstander kan velge mellom to eller flere aksessmetoder i klassen for 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet som i all hovedsak består av kablede nett. Dette er fireprosentpoeng høyere enn estimatene fra 2014-undersøkelsen."

Naturlig nok synker dekningsgraden med høyere hastigheter. På 100 Mbps er det få om noen valg, men det er bygd ut kabelnett og fibernett i betydelig grad i de samme områdene. Problemet er at fra fibernoden er det naturlig at innbyggerne bare kjøper en tilknytning fra en operatør. Og at denne operatøren da blir alene i en gitt bebyggelse.

Flere kan velge neste år

 Det som gjør at valgmulighetene blir flere neste år, er framfor alt at Telenor vil lykkes med å komme med sitt G.Fast og VDSL 3+-tilbud og kobberkablene ligger i de fleste boliger. Et sannsynlig estimat på et slikt kobbertilbud neste år er vel 100 000 husstander totalt. mange av disse vil også ha tilbud om fiber eller kabel.

Problematikken vil bli behandlet i den kommende ekomplanen. Også Forbrukerrådet mener at det må en betydelig overgangstid 4-6 år før dagens lukkende nett bør åpnes for andre. Som kjent måtte Telenor åpne sitt fibernett der også nå NextGenTel (NGT)  har startet salget. sammenligner vi prisene til Telenor og NGT og Telenor for fiberaksess finner vi at prisene er nær identiske – faktisk i en smule favør Telenor.

Blant nettoperatørene i bransjen er det gjennomgående enighet om at enn så lenge må dekning prioriteres foran pris.

Les om: