Helseforetakene brøt anbudslov

Helseforetakene brøt anbudslov

Sykehusene skal ha telefoni til 260 millioner kroner, men klarer ikke å gjøre innkjøpene riktig.

Helseforetakenes innkjøpsservice as (Hinas), som står for innkjøp for alle sykehusene i Norge, er i Øst-Finnmark tingrett dømt for brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

I et anbud der Telenor og Ventelo konkurrerte om en telefonikontrakt på over 200 millioner kroner, ble Telenor valgt. Ventelo mente at deres tilbud ikke var godt nok vurdert, og var dessuten rundt 20 millioner rimeligere i året enn Telenors tilbud. Selskapet trakk derfor Hinas inn for retten, og fikk medhold. Retten mener Hinas ikke har likebehandlet de to, og at Ventelo har tapt på dette.

- Dommen var helt klart ingen morsom lesing for oss. Jeg vil bestride at grunnarbeidet ikke var godt nok, sier administrerende direktør Terje Skansen i Hinas.

- Ikke likebehandlet

Øst-Finnmark tingrett mente Hinas ikke hadde gjort jobben sin godt nok under vurderingen av de to tilbudene. Tingretten mener at objektivitetsprinsippet ikke er godt nok ivaretatt. Ventelo leverte inn et nytt tilbud etter forhandlinger, men tingretten ga selskapet medhold i at dette ikke ble vurdert tilstrekkelig.

LES OGSÅ: Skaper ny, norsk telegigant

Ifølge Ventelo har Hinas på forhånd bestemt seg for hvem som skulle vinne anbudskonkurransen.

- Rettens klare avgjørelse kan tolkes som om hele anbudsprosessen var et spill, der vinneren var gitt på forhånd uansett hva andre måtte kunne tilby, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Arne Horvei i Ventelo. Han mener Ventelo har et tilbud som er teknisk og kvalitetsmessig på høyden med det Telenor leverer, til en lavere pris.

Hinas-sjefen reagerer kraftig på anklagene.

- Det å bli beskyldt for korrupsjon slik Ventelo-fyren gjør vil vi ha oss frabedt. Integriteten er essensiell for oss. Vi vurderte tilbud nummer to, men kom til samme konklusjon, sier Skansen.

LES OGSÅ: Korrupsjon vekker bransjen

- Det er på ingen måte korrupsjon. Det vi påpeker er en feil i saksbehandlingen, og det har vi fått rettens medhold i. Tingretten mener det ikke har vært likebehandling til enhver tid, sier Horvei i Ventelo.

Satt ned foten

Flere selskaper kvier seg for å klage på offentlige anskaffelser, eller trekke beslutningene inn for rettsapparatet, fordi de ikke ønsker å fremstilles som vanskelige eller risikere å miste fremtidige kontrakter.

Horvei mener likevel det er viktig å si i fra, og til tross for at han mener Telenor var forhåndsvalgt i anbudet, karakteriserer han Hinas som en proff aktør, som forholder seg til klager deretter.

- Det er jo alltid en avveiing, men vi snakker om profesjonelle aktører både på innkjøps- og konkurransesiden. Vi håper på å fortsatt ha et profesjonelt forhold til Hinas, sier Horvei.

Han peker på at det er flere som velger å ikke gjøre noe, av flere årsaker.

- Man kan enten sette ned foten, eller håpe på godt vær. Min antakelse er at det er aktører som ikke tør å gjøre det vi har gjort. Noe av bakgrunnen er at det kreves en ganske fremoverlent dommer for å hindre kontraktsinngåelse. Det er en sjanse, men i denne saken var vi sikre på å ta den sjansen, sier Horvei.

Begge partene understreker hvor godt regelverket for offentlige anskaffelser er.

- Jeg syns regelverket fungerer godt. Det er godt å kunne få seg en smekk på fingeren en gang i mellom, sier Skansen.

Mulig anke

Hinas skal nå ha et møte med sin advokat for å vurdere hva de skal gjøre videre.

- Det kan bli aktuelt å anke saken. Objektivitetsprinsippet er viktig for oss, og særlig fordi retten peker på det, er det mye der som taler for en anke, sier Skansen.

Om ikke Hinas anker, er Hinas pålagt å vurdere på nytt, slik at Ventelo og Telenor får lik behandling.

Hinas kommer i år til å omsette for nærmere 10 millioner kroner, og forvalter avtaler for nærmere 1,5 milliarder kroner årlig.

Telefoner Og Telefoni